Detta är ägaren Einar Janssons svar på våra frågor via e-mail:

Vi har information som säger att alla som är medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet sagts upp medan icke medlemmar har kvar sin anställning. Varför?

– Det stämmer inte. Uppsägning har gjorts på grund av arbetsbrist och vi har följt turordningsreglerna, ingen åtskillnad beroende på om man är medlem i Elektrikerna eller ej har gjorts. Vi har flera fackanslutna som för närvarande är anställda hos oss.

Varför går personer med lång erfarenhet som 1- eller 2-års elektriker eller i vissa fall som lärlingar hos Titania El-service?

– Vi utgår från valideringar av externa vid bedömning av förkunskaper och de som är anställda hos oss skall ha den lön som kollektivavtalet stipulerar baserat på den erfarenhet de har.

Vi har information som säger att arbetsledare hos er hyr ut bostäder ni renoverar och som ägs av andra bostadsföretag. Dessutom utan kvitto. Hur kan det komma sig?

– Det stämmer inte. Vi hyr ibland bostadslägenheter som utnyttjas dels som platskontor under pågående renoveringar och dels hyrs ut till underentreprenörer. I de fall de hyrs ut till underentreprenörer sker detta med ett avtal mellan två juridiska personer (Titania och underentreprenören). Detta är en helt öppen skriftlig överenskommelse och helt laglig och jag förstår inte vad du avser med ”utan kvitto”.

(Vid ett telefonsamtal säger Einar Jansson att även anställda bott i dessa lägenheter och de har då fått ett löneavdag som bostadsförmån.)

Vi har information som säger att det finns personer utan elektrikerutbildning som arbetar som elektriker i företaget. Hur kan detta förekomma?

– Det stämmer inte, vi har överlag blivit granskade många gånger av Elsäkerhetsverket och de har inte haft några allvarliga punkter att slå ner på.

Vi har information som säger att det är utbrett med svartjobb i företaget. Personer som inte finns som anställda men arbetar för svart lön. Hur kommenterar ni detta?

– Det stämmer inte och det gör mig riktigt förbannad. Alla som arbetar som anställda hos oss är ID06- anslutna, vi är rätt hårt granskade, bland annat när vi gör jobb hos offentliga beställare. Alla våra underentreprenörer är också hårt granskade.