– Vi ger bort en procent per år. Klyftan blir bara större och större. Jag skäms.

Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin är mycket missnöjd med det teknikavtal som slöts mellan parterna inom industrin under tisdagen. I LO:s styrelse reserverade han sig också mot att godkänna avtalet.

Han hoppas nu att det finnas ett elektrikeravtal klar under nästa vecka.

Jonas Wallin skräder inte orden om teknikavtalet. Han är mycket kritisk mot avtalet och mot utvecklingen.
– I tio år har vi tagit ut för lite löneökningar. Nu blir det tre år till. Vi ger bort en procent per år. Vi gör det för att rädda industrin. Men det är inte rätt medicin, säger Wallin.
Han menar att det fanns ett realistiskt alternativ att kunna få ut tre procent till under tre år.

Även Ronny Wenngren, Elektrikerförbundets förhandlingshef, är besviken över teknikavtalet inom industrin.
– Nivån är för låg. Jag hade hoppats på betydligt större utrymme. Tror att det gått att få ut mer, säger Wenngren.
Han är också besviken över att industrins avtal blev så sent klart.
– Det kan inte vara så att de blir klara så sent. De borde ha prövat konfliktvapnet, säger Ronny Wenngren.
Byggnads avtal är Ronny Wenngren mer nöjd med.
– De har gått i mål med den äran. De har tagit ett stort kliv framåt.

Men det är ändå bara arbetsgrupper som ska jobba fram lösningar?
– Med rätt förutsättningar kan det ge nåt. Vi hade två avtalsrörelser för att få igen våra överenskommelser om arbetsmiljön. Avtalet är ju också så konstruerat att man kan säga upp avtalet om man inte kommer överens.
Nu har man ”märket” att gå efter.

Under onsdagen träffar Elektrikerna både Eio och medlarna.
– Det går vidare framåt. Förhoppningsvis kan vi sy ihop något under nästa vecka. Förhandlingarna om kraftavtalet ligger lite före, säger Ronny Wenngren.
– Medlarna lägger förslag. Förhoppningsvis kan vi hitta lösningar som tillfredsställer båda parter så kanske vi kan komma längre.