Tidningen har tidigare skrivit om hur privata företag tjänar pengar på att hjälpa kunder att få ut ersättning för skada från olika försäkringar. 

Något som den som är medlem i Elektrikerförbundet redan har betalat för via sin medlemsavgift.

– Varför ska man vända sig till privata företag med sin skada om man är medlem i ett fackförbund? För vi gör samma sak, utan att ta extra betalt för det. Vi kan hjälpa till att få ut försäkringspengar – om det är så att skadan omfattas av försäkringen, säger Michael Benthin.

Kan godkännas som arbetsskada

Alla skador omfattas inte av den kollektivavtalade försäkringen, något som inte heller det privata företaget kan ändra på. Michel Benthin ger exempel:

• En person ska lyfta en kabeltrumma som väger 35 kilo och vid lyftet så smäller det till i ryggen. Då är det en planerad händelse, vilket innebär att arbetsskadeförsäkringen inte gäller.

Här bör tilläggas att en sådan händelse ändå kan godkännas som arbetsskada, men då inte som ett olycksfall i arbetet, utan som en arbetssjukdom.

Men däremot om samma person bär en kabeltrumma och halkar till på en isfläck, och det därigenom knäcker till i ryggen och personen skadar sig, då är det en olyckshändelse, vilket innebär att arbetsskadeförsäkringen gäller.

Så här kan det se ut när du räknar ut din ersättning

(Skärmdumpar från Skadereglering)

Skärskador vanliga bland elektriker

När det handlar om skärskador, som är vanliga bland elektriker, kan de ofta leda till fula ärr. Och då går det att ansöka om extra ersättning för det.

– Du skalar en kabel, slinter och skär dig. Du besöker såklart först vården och syr ihop skadan. Sedan gör du en anmälan till Afa försäkring och anmäler att du skadat dig och om du haft någon inkomstförlust på grund av skadan. Efter att en tid har gått kan du ansöka om ärrersättning.

Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur stort ärret är, var på kroppen det finns och ålder på personen som söker ersättning.

Afa försäkring utgår från Trafikskadenämndens riktlinjer vid bedömning av ersättning för ärrskador. Du kan själv gå in på Trafikskadenämndens hemsida och se om du har rätt till ersättning, och i så fall hur mycket.

Här kan du räkna ut ersättning för ditt eget ärr!

Michael Benthin ger även ett exempel på om du skadar dig på fritiden.

– Du diskar hemma och skär dig på en kniv, du åker till sjukhuset och syr. Sedan gör du en anmälan till Folksam och får akutersättning för sveda och värk. Efter kanske två år visar det sig att du fått ett fult ärr, då kan du söka ärrersättning från medlemsförsäkringen. Det är Medlemsolycksfallsförsäkringen, Mofen, som gäller då.