Sepsis börjar som en lokaliserad infektion. Vanligast är att man får det i samband med en lunginflammation, en urinvägsinfektion eller en sårinfektion. 

– Nästan alltid är det bakterieinfektioner, säger Adam Linder. 

Eftersom vi människor har utvecklats med bakterierna i årtusenden, kan vårt immunförsvar oftast ta hand om infektionerna. 

– Men vid sepsis reagerar immunförsvaret felaktigt. Det överreagerar och börjar skada den egna kroppen. 

Invaderat av främmande makt

Adam Linder liknar förloppet vid ett land som blir invaderat av en främmande makt. Stridigheter uppstår.

I början går det ganska bra, men sedan uppfattar överbefälhavaren att man håller på att förlora kriget.

Då tar han till en atombomb för att utrota inkräktarna, bakterierna. Samtidigt skadar man då en del av den egna befolkningen. 

– Det du skadas och dör av är att kroppens immunförsvar snedtänder. Infektionen är själva bränslet som gör att immunförsvaret tar i för mycket. 

50 000 drabbas varje år

Runt 50 000 vuxna drabbas av sepsis varje år i Sverige. 

Sepsis kan orsakas av olika sorters bakterier som ger olika infektioner.

Invasiva typ a-streptokocker är väldigt aggressiva och retar immunförsvaret mycket.

Då blir man väldigt sjuk. Även Meningokocker ger en mycket allvarlig sepsis, särskilt hos yngre.