– På företag där vi har klubb är de anställda bättre på att hävda avtalet, bättre på att mäta, bättre på att göra uppgörelser, och det syns på lönebeskedet, säger Anton Levein, ombudsman på Elektrikernas förbundskontor.

De senaste siffrorna, från 2023, visar att medlemmar som går på Installationsavtalet och arbetar på företag med fackklubb har en genomsnittlig inkomst på 44 475 kronor i månaden.

Detta att jämföra med medlemmar som arbetar på företag där fackklubb saknas, som har en genomsnittlig inkomst på 41 892 kronor. Det är drygt sex procent skillnad.

Märk väl att siffrorna anger inkomst, det vill säga grundlön plus olika tillägg som ackordsförtjänst och ledande montörstillägg.

Större skillnad i kraftverksavtalet

För Kraftverksavtalet är skillnaden ännu större: åtta procent.

Anton Levein säger att det av allt att döma även finns en stor skillnad i inkomst mellan medlemmar och icke-medlemmar.

– Tidigare, när vi fick uppgifter genom kontrollavgiften kunde vi se att icke-medlemmar var sämre på att hävda avtalet.

Inkomst snitt Kraftverksavtalet november 2023:

Ej klubb: 44 128 kronor

Klubb: 47 565 kronor

Skiljde 19,3 procent 2006

De sista uppgifterna Elektrikerförbundet har från kontrollavgiften för oorganiserade är från 2006. Då skilde det 19,3 procent i inkomst mellan oorganiserade och organiserade.

– Det finns ingenting som talar för att något har förändrats sedan dess, säger Anton Levein och tillägger:

– Våra förtroendevalda kan även se att medlemmar på deras firmor har högre löner än icke-medlemmar.

Grundlöner 2006

Utbetald lön, medlem: 26 156 kronor

Utbetald lön, icke-medlem: 21 933 kronor

Observera att detta gäller grundlön, utan olika tillägg.

Samtidigt tjänar även icke-medlemmar på att kollegorna är välorganiserade.

– Eftersom då är man bättre från företagets sida på att tillämpa avtalet. Detta då klubben bevakar avtalet, så att allt blir rätt, förklarar Anton Levein.

Extra ersättningar under Installationsavtalet

Utöver månadslönen kan den elektriker som går under Installationsavtalet få extra ersättningar för sådant som:

  • Ackord
  • Ledande montörstillägg
  • Kontrollansvarstillägg
  • Elsäkerhetsledartillägg
  • Olika bonusar
  • Totalackordsuppgörelser
  • Industritillägg.