Johan Liljeberg är förhandlingschef för Caverion Sverige och den som svarar på Elektrikerns frågor. 

– I det aktuella fallet kan vi konstatera att våra litauiska kollegor har fått korrekt ersättning i plånboken, sedan finns det skillnad i hantering regler och lagstiftning i olika länder. 

– I Litauen ska bruttolönen täcka utlandstraktamenten, vilket inte är gängse förfarande i Sverige och det här diskuterade vi med SEF, och kom fram till att den bästa lösningen är att visstidsanställa våra litauiska kollegor i Sverige istället.

Är de fortfarande anställda?
– Nej, det är de inte.

Har ni några inhyrda från Caverion Litauen i dag?
– Nej.

”Det kommer inte att hända igen”

Vad tänker du om den här situationen, kan det här hända igen?
– Nej, det kommer det inte att göra. Vi ser ständigt över våra rutiner och policys och det här var en av de saker vi har haft anledning att se över i vår egen verksamhet. 
– Vårt systerbolag i Litauen var ju bundet av kollektivavtal precis som vi, något de ansåg att de följde. Men skillnaderna i regler och lagstiftning i olika länder låg till grund till det som hände.

Vad gör Caverion Sverige för kontroller innan man hyr in företag?
– Vi tittar på om företagen har kollektivavtal, om de är registrerade hos Bolagsverket och så vidare. Det har vi gjort initialt, men nu tittar vi mer i detalj på hur man hanterar sådant som löner och anställningsvillkor.

Gör man det här även under arbetets gång?
– Det är tanken att vi ska göra.

Men det har ni inte gjort tidigare?
– Nej, det har vi inte gjort, utan vi har tänkt att har man kollektivavtal och skrivit under våra affärsavtal, så har man förbundit sig att följa de villkor som framgår. Men nu har vi sett över våra rutiner och kommer att göra en djupare revision utöver det.

Har ni arbetskraftsbrist? Skulle ni kunna anställa fler elektriker i Sverige?
– Ja, det skulle vi kunna göra.