Den 6 februari arbetade två medarbetare vid ett elföretag i Stockholm nattetid i en tunnel på Mälarbanan i Solna, för att kunna arbeta tryggt när tågen inte går.

Tågen skulle enligt plan släppas på 04.40. Elarbetarna avslutade sitt arbete 04.10, för att ha gott om tid att plocka ihop material och verktyg och för att kunna vara ute från spårområdet när tågtrafiken släpptes på.

När de lämnar arbetsplatsen och kommer till början av tunneln, så ser de att ingen av de övriga medarbetarna från övriga företag är kvar och inte heller den utrustning som används vid avstängning av spår.

Arbetarna kollar på informationstavlan som visar när första tåget går och ser då att det står det 1 minut till nästa tåg passerar.

De båda skyndar sig hastigt av spårområdet och när de precis kommer av så kommer tåget och passerar dem med mycket liten marginal.

Tåget hade sannolikt kolliderat med dem

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver företaget att om arbetarna hade avslutat jobbet en till två minuter senare hade tåget kommit när de var inne i tunneln och hade händerna fulla med verktyg, material och skräp.

Tåget hade då inte kunna passera dem utan kollision och hade sannolikt träffat dem i tunneln. ”Händelsen var således livsfarlig och uppstod genom bristfälligt säkerhetsarbete av frånvarande TSM, (tillsynesmän i spårmiljö, reds anm) på det aktuella projektet.”

En tillsynesman har som uppgift och ansvar att säkerställa att alla medarbetare på berörd arbetsplats är borta från spårområdet innan skydd tas bort.

Händelsen utreds av Strukton Rail AB med berörd inhyrd tillsynesman, samt av det aktuella elföretaget.