I början av februari höll Elektrikernas avdelningar 5, 8, 18 och 26 en gemensam styrelseutbildning på Backagården i Höör.

Totalt deltog dryga tiotalet förtroendevalda från avdelningsstyrelserna på den tre dagar långa utbildningen, som leddes av lärare från Albins folkhögskola i Landskrona.