En sverigekarta med olika lägen.

Facebook: Luleå

Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011, och var då bolagets första satsning utanför USA. Sedan dess har Facebook utökat sina byggnationer i Luleå. 

När det nuvarande bygget står färdigt kommer Facebook att ha en verksamhet i Luleå på mer än 100 000 kvadratmeter och investerat 8,7 miljarder kronor i staden.

Pålitlig och förnybar el, utan elavbrott sedan 70-talet, och kompetent arbetskraft är enligt Facebook anledningen till att Luleå har valts ut av Facebook för serversatsningen. 

NCC var med och byggde serverhallarna tillsammans med ett stort antal underentreprenörer. Omkring 80 gästarbetare på Facebooks bygge i Luleå rapporterades under sommaren 2022 ha blivit utan lön och semesterersättning.

Man tittar i kameran.
Casper Lind arbetade på Facebook-bygget i Luleå.

Casper Lind, Bravida Luleå, har varit stationerad på Facebook i fem år.

– Vi har gjort diverse ombyggnationer och uppgraderingar av de färdigbyggda serverhallarna, säger han.

Totalt har det varit drygt 20 elektriker från Bravida på bygget, plus några inlånade.

Microsoft: Gävle, Sandviken och Staffanstorp

Microsoft har datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. I slutet av 2018 köpte Microsoft mark av Gävle och Sandvikens kommuner för att etablera datacenter där. Bolaget fick bygglov i Gävle och Sandviken 2018.

Microsofts huvudkontor finns i Irland och de irländska företagen Collen och Winthrop var huvudentreprenörer på byggena, enligt tidningen Byggnadsarbetaren. De hade i sin tur underentreprenörer i flera led. Flera av arbetarna kommer från Östeuropa enligt tidningen.

Facken kritiserar bolaget för bristande insyn, bland annat har Byggnads inte fått ut fullständiga listor på underentreprenörer.

Amazon: Eskilstuna, Västerås och Katrineholm

2018 upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister vid Amazon Web Services datahallsbygge i Västerås under inspektioner.

Det irländska byggbolaget Collen Construction var huvudentreprenör för byggprojektet.

Arbetsmiljöverket upptäckte bland annat brister vad gäller halkrisker och olika skydd.

Utländska underentreprenörer hade inte heller anmält sin personal till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Uppemot 300 byggnadsarbetare från olika länder hade sysselsatts i projektet, enligt Arbetsmiljöverkets handlingar, som Dagens industri tog del av 2018. Bristerna åtgärdades dock och Arbetsmiljöverket lade därför ner sin utredning.

Google: Planerar för serverhallar i Horndal

Google vill bygga fem stora serverhallar i Horndal utanför Avesta och har redan fått ett miljötillstånd för det från Mark och miljödomstolen. Det är villkorat att verksamheten ska ha påbörjats inom tio år.

I mars 2023 lämnade Google in en ansökan om marklov i Horndal.

Men lokala krafter, Horndalsbyns Samhällighetsförening och Medborgerlig Samling har överklagat det marklov och delstartsbesked som Google fått för sitt område av V-Dala miljö och bygg.

De kräver en konsekvensanalys av vad Googles etablering innebär först, innan etableringen är ett faktum, skriver Avesta Tidning.

Kommunalrådet på orten konstaterar att detta kommer att försena Googles planer.

Ecodatacenter: Piteå, Falun, Stockholm och Östersund

Bildades 2014 och har siter i Piteå, Falun (huvudsiten) och i Stockholm. Förra året startade ett byggprojekt där företaget bygger ut sin site i Falun med ett nytt datacenter.

Det är integrerat med Falu Energi & Vatten för att få till effektiv värmeåtervinning.

I Falun har Bravida elinstallationerna. Jami Nordholm har varit på bygget i drygt ett år. Han berättar att förutom de Bravida-anställda har fem företag lånats in av Bravida.

Totalt arbetar omkring 80 elektriker på bygget i Falun, varav ungefär 25 är utländska elektriker från Polen, Lettland och Rumänien.

Man tittar i kameran.
Jami Nordholm arbetar på Eco-Datacenter i Falun.

– Just nu håller vi på med hus tre och fyra, men vad jag förstår finns det planer på ytterligare två hus, säger Jami Nordholm.

Ecodatacenter bygger just nu sitt största datacenterkomplex i Östersund för 18 miljarder kronor.  Byggentreprenör är Byggpartner.

Syftet är att ”ge industrin tillgång till datakraft med lågt klimatavtryck och skapa ett cirkulärt system för livsmedelsproduktion”, enligt företaget.

Styrelseordföranden har lovat att bolaget ska använda lokala entreprenörer i byggandet. Ungefär 300 arbetare beräknas att behövas till det byggarbetet.

Skattelättnaderna för datahallarna – en miljardförlust för skattebetalarna

2017 införde den dåvarande rödgröna regeringen skattelättnader för serverhallar. Skatten på el reducerades med 97 procent. Därefter började jättar som Amazon, Facebook och Microsoft bygga serverhallar i Sverige. Stort utrymme och billig el var förklaringen.

Skattelättnaderna avvecklades i juli 2023.

I december samma år presenterade myndigheten Tillväxtanalys en utvärdering av skattelättnaderna. Resultatet visar att reformen redan 2020 hade lett till minskade skatteintäkter på minst 1 miljard kronor.

Utvärderingen fastslog även att reformen främst gynnade större utländska företag med datorhallsverksamhet i Sverige. Amerikanska företag nekades aldrig i sina ansökningar för skatteundantag, medan inhemska, svenska, företag hade betydligt högre risk för avslag.

Samtidigt konstaterar Tillväxtanalys att själva avskaffandet av skattelättnaderna kan leda till framtida komplikationer, då utländska företag skulle kunna driva detta rättsligt, detta då avskaffandet av skattelättnaderna kan bedömas vara skadligt för utländska investerares intressen.