Det är den fjärde januari 2024 när jag på morgonen läser i min lokaltidning att en arbetsplatsolycka har inträffat i ett industriområde i Uppsala.

Olyckan skedde den andra januari och den skadade var så illa däran att han blev medvetslös. Två dagar in på det nya året.

Efter den hemska dödsolyckan på bygget i Sundbyberg avslutades årets två sista veckor med 11 dödsfall. En siffra som sticker ut och medias blickar har vänts mot vårt håll.

På sociala medier vänder trollen fokus mot facken och skyddsombuden och menar att ”Facken har outbildade skyddsombud som hellre fokuserar på IF Metalls konflikt mot Tesla.”

Ett hån. De skyddsombud jag känner skulle alla kunna jobba som arbetsmiljöingenjörer och att lägga en 6:6a* går sällan smärtfritt.

Skyddsombuds påpekanden tas inte på allvar

Inför fjolårets avtalsrörelse fick 200 skyddsombud inom Elektrikerförbundet frågan om de någonsin känts sig motarbetade i sitt arbetsmiljöarbete.

En tredjedel svarade ja och av den tredjedelen svarade 80 procent att arbetsmiljöproblemen de påvisat och påpekat inte tagits på allvar. Och så har det sett ut i branschen ett tag.

62 personer dog på sitt arbete 2023, 49 personer 2022 och 48 personer 2021. Det går att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Drar man en parallell till den kriminella gängvärlden så sköts 52 personer ihjäl 2023, man kan alltså säga att man som vanlig skattebetalande Svensson löpte större risk att dö på sitt arbete än om vederbörande varit kriminell.

Vilket för mig är helt oacceptabelt. Inte en enda gång i sitt jultal nämner statsminister Ulf Kristersson de arbetare som förolyckats på våra arbetsplatser i landet.

Skurit ned Arbetsmiljöverkets resurser

I stället har regeringen skurit ned på Arbetsmiljöverkets resurser och samma regering har gett myndigheten uppdraget att utreda de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter på Sveriges arbetsplatser.

Det är ett steg i helt fel riktning sett till den presenterade statistiken.

Något är galet och en faktor till att det ser ut som det gör är de underentreprenörs-kedjor, UE, vi ofta ser på byggarbetsplatser.

I Byggnads avtalsförhandling la facket fram ett avtalskrav om att begränsa antalet UE-kedjor, vilket Byggföretagen sa nej till med motivering att de på så sätt går miste om kompetens.

Elektrikerförbundet och Installationsföretagen kunde i alla fall enas om att inlåning inte får ske i mer än ett steg.

Ringar på vattnet efter svarta veckor

Lite ringar på vattnet har jag ändå upplevt att de två svarta veckorna i december har gett, kraven på att bära skyddsglasögon och handskar har blivit strängare och där ses det inte mellan några fingrar längre, beställare har även dykt upp på skyddsronder.

Men om man menar allvar så är det dags för motparter och regering att seriöst börja lyssna på skyddsombuden, fack och Arbetsmiljöverket om hur vi kan jobba säkert och förebyggande.

Pengar får inte vara en faktor, det sägs inte vara en faktor. Men det är en faktor.

Med detta sagt håller jag tummarna för 2024 och väntar spänt på vad utredningen om dödsolyckan i Sundbyberg har att visa.


*Skyddsombud kan göra en begäran till Arbetsmiljöverket om åtgärder kring arbetsmiljö (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).