TKE-avtalet (tidigare Thyssenavtalet) förhandlar Elektrikerna om med sin motpart Teknikarbetsgivarna.

Elektrikerna har bara några hundra medlemmar som är hiss- och rulltrappstekniker och ett 30-tal av dem går på TKE-avtalet. Många kommer in yrket genom att plugga elinstallation på gymnasiet.

Branschen är delad mellan fackförbunden sedan hundra år tillbaka. De flesta hiss- och rulltrappstekniker som arbetar med service och underhåll är med i Elektrikerna och omfattas av installationsavtalet. 

Men många hisstekniker är också med i IF Metall. Då omfattas de av teknikavtalet.  

Sedan finns Thyssenavtalet, som i årets avtalsrörelse bytte namn till TKE-avtalet. Det är ett företagsavtal på företaget TK Elevator, tidigare Thyssen Krupp, som Elektrikerna tecknat med Teknikarbetsgivarna. På avtalet har Elektrikerna runt 30 medlemmar.

I senaste avtalsrörelsen fick Elektrikerna bland annat igenom införande av deltidspension, som innebär att anställda kommer att kunna ansöka om deltidspension från 60 års ålder på det här avtalsområdet. Men även högre pensionsavsättning och stärkt anställningsskydd.

Kompetensbrist råder i hela hiss- och rulltrappsbranschen. Dessutom väntar stora pensionsavgångar.

De senaste åren har det blivit allt vanligare med utländska underentreprenörer i branschen på grund av bristen på hisstekniker, enligt Elektrikernas avtalsansvarige ombudsman Anton Levein.

Elektrikerna har försökt påverka arbetsgivarna att direktanställa istället för att hyra in hisstekniker.

I avtalsrörelsen kom Elektrikerna och arbetsgivarparten överens om att tillsammans göra en gallring och översyn av företagets underentreprenörer.


Elektrikernas kollektivavtal

Det här är sista delen i artikelserien om Elektrikernas kollektivavtal. Tidigare delar i serien har varit: Radio- och tv-avtalet, Installationsavtalet, Elektroskandiaavtalet, Kraftverksavtalet och Larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Därutöver har Elektrikerna även Manpower-avtalet som förbundet har med Manpower El & Tele AB som när detta skrivs har fyra medlemmar, samt det LO-gemensamma Bemanningsavtalet som har 41 medlemmar i Elektrikerförbundet.