Samtidigt har antalet solcellsinstallationer ökat än mer, med över 80 procent.  

Tråkigt att antalet olyckor ökar, men skönt att det inte ökar lika mycket som antalet installationer. Kanske har våra informationskampanjer gett resultat, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi, i ett uttalande.

Fallskador har tidigare år varit den vanligaste olycksorsaken som lett till sjukfrånvaro, men under 2023 har kategorin rörelseskador, halkningar och snubblingar varit vanligast. Enligt Svensk Solenergi kan det bero på sämre väderlek, men också på att fler installatörer har börjat anmäla skadorna.

Antalet anmälda arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro för solcellsmontörer har enligt Svensk Solenergis statistik ökat från fem stycken år 2020 till 94 hittills 2023. Samtidigt ökade antalet nya installationer av solcellsanläggningar från 21 875 helåret 2020 till uppskattningsvis 100 000 helåret 2023. Svensk Solenergi påpekar att ordet ”solcellsmontör” vid inrapportering av skador antagligen användes mer sällan år 2020 än i dag, då det inte var ett lika väl etablerat yrke som det är i dag.
Grafik: Svensk Solenergi.
Bild i halvfigur på Anna Werner med solceller i bakgrunden.
Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

– För att få bra statistik framöver är det viktigt att installatörer använder rätt begrepp vid anmälan av en arbetsolycka. I samband med elrelaterade olyckor som rapporteras till Elsäkerhetsverket är det också bra att använda nyckelbegrepp som ”solcellsinstallation” och ”solcellsmontör” så att vi sedan hittar olyckorna i statistiken, kommenterar Anna Werner.

Svensk Solenergi rekommenderar kunder att fråga det företag de tänker anlita för solcellsinstallation hur de arbetar med säkerheten för sina anställda.

”En offert som innehåller kostnader för byggnadsställningar och fallskydd kanske är 30 procent dyrare, men garanterar säkerheten för den som är på taket. Att inte använda ett tillräckligt fallskydd är ett lagbrott som ger osund konkurrens”, skriver organisationen.