Det var 2021 som Elektrikerförbundet stämde Piteå-företaget Comdate i Arbetsdomstolen då företaget, som är medlemmar i Installatörsföretagen, inte tillämpade Elektrikernas Installationsavtal på de anställda larm- och fiberteknikerna, utan istället Unionens arbetsledaravtal.

Då var det elektrikern Marie Darehed som uppmärksammat facket om felaktigheterna efter att hon tagit del utav den skiljedom mellan Unionen och Elektrikerförbundet där det slogs fast att det var Elektrikerförbundets kollektivavtal som skulle gälla för larmtekniker.

I januari 2022 meddelade Arbetsdomstolen sin dom som helt gick på Elektrikerförbundets linje, och företaget fick betala skadestånd på dels 25 000 kronor till Marie Darehed, dels 50 000 kronor till Elektrikerförbundet.

Tjänade omkring 16 000 kronor i månaden

Nu stämmer alltså Elektrikerförbundet Comdate återigen, för samma sak. Men nu yrkar förbundet på 500 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

– Vi har suttit länge med den här diskussionen med företaget. Det är över ett år sedan vi hade central förhandling. Företaget menar att det skulle vara dåligt för arbetstagarna om de tillämpade Elektrikernas Installationsavtal, säger Mathias Hansson.

Är Unionens avtal bättre än Elektrikernas?

– Nej. Men det kollektivavtalet är billigare för arbetsgivaren. Och de här anställda är inte arbetsledare, de ska gå på vårt avtal.

– Jag har träffat anställda på företaget som tjänar långt under vårt kollektivavtalsminimum. Som sämst någon som tjänade omkring 16 000 kronor i månaden. Det är ren och skär avtalsshopping.

Företaget tillämpar rätt avtal ibland

Mathias Hansson berättar att samtidigt vittnar de anställda om att företaget ändå tillämpar Installationsavtalet ibland, när Unionens avtal är bättre. Till exempel när det gäller permission vid begravning, där Unionens avtal ger permission även för mor- och farföräldrar, något inte Elektrikernas avtal ger.

– Men då säger företaget att det är Elektrikernas avtal som gäller just i detta fall, säger Mathias Hansson.

Företaget har ett 30-tal anställda larm- och fibertekniker, som ska gå under Elektrikernas Installationsavtal. Därutöver finns anställda som enbart arbetar med dataarbete.

– Där har vi varit tydliga, de är inte dessa anställda vi pratar om, utan det är de som kopplar brandlarm, fibersystem och så vidare, som ska gå under Installationsavtalet, säger Mathias Hansson.

Repressalier mot fackligt anslutna

Något som facket ser som extra allvarligt är att förbundets medlemmar på företaget upplever repressalier från företaget på grund av sitt fackliga medlemskap.

– Företaget har försökt ta reda på vilka av de anställda som är våra medlemmar, så vi kan inte använda vårt inkasseringsavtal på det här företaget, för våra medlemmar blir utsatta, säger Mathias Hansson.

Michael Bentin som är ansvarig för larmfrågor på Elektrikernas förbundskontor säger att då parterna efter långdragna förhandlingar inte kunnat enas måste förbundet nu stämma företaget.

– De dumpar ju prisbilden mot andra företag som är bundna av Installationsavtalet. De tror att de kan välja själva vilket avtal de kan välja, men det är faktiskt arbetsuppgifterna som styr vilket kollektivavtal som är tillämpligt.

Elektrikern har varit i kontakt med Comdate för en kommentar angående Elektrikerförbundets stämning.

Comdates vd, Markel Jonsson, svarar via mejl: ”Det är en pågående process som vi inte kan kommentera i dagsläget. Vi hoppas att komma överens med SEF.”