– Det här är något som används alldeles för sällan, säger Tomas Jansson, ansvarig för Installationsavtalet på Elektrikerförbundet.

Anledningen till att förhållandevis få lönerevisioner sker i branschen tror Tomas Jansson främst beror på okunskap.  

”Ta fram bra argument”

– För få vet om att möjligheten finns. Jag använde det när jag var klubbordförande på Bravida Danderyd, men då hade jag också fått det förklarat för mig av en lokal ombudsman hur det fungerar. Och jag vet att klubbar runt om i landet har använt sig av möjligheten till extra lönerevisioner.  

Så hur går man tillväga för att genomföra en extra lönerevision?

– Man säger till arbetsgivaren att ”Hej, vi vill förhandla lönerna för de här personerna, eller den här personen”. Eller så gör man det formellt och ger arbetsgivaren en förhandlingsframställan. Under förhandlingen får man motivera varför personen eller personerna är värda högre löner. De anställda på grannfirman kanske tjänar mer, det är hög inflation, eller företaget går jättebra. Det gäller att hitta argument för varför medlemmarna ska ha högre lön. Sedan får man ett ja eller ett nej från arbetsgivaren.

Tomas Jansson på Elektrikerförbundet
Tomas Jansson på Elektrikerförbundet.

– Lokal lönebildning handlar om att spotta på stenen, att vara långsiktig. Bygg en facklig aktivitet genom att till exempel ha klubbmöten som diskuterar lön och hur klubben kan arbeta med det. Man kanske inte får allt, men en liten del.

Vilka kan begära förhandling?

– Framförallt klubben, men även förbundet kan begära förhandling.

Tomas Jansson ger som exempel att en klubb noterat att en av deras medlemmar har halkat efter i lön. Då är det läge för klubben att kalla arbetsgivaren till förhandling och be arbetsgivaren att motivera löneskillnaderna.   

Går att driva förhandling för hela kollektivet

– Då kan arbetsgivaren säga att personen behöver bli bättre på något, och efter ett tag så kan man visa att nu har den här personen blivit bättre på just det och ta en ny sittning efter det.

– Men det går även att kalla till förhandling om lönerevision för hela kollektivet, till exempel om företaget går jättebra och det som nu är hög inflation. Då får klubben hitta argument och driva sin sak.

– Kom ihåg att du aldrig kan få mindre än ett nej från arbetsgivaren.

Ur Installationsavtalet:

”Den individuella månadslönen uttrycks i kronor per månad och fastställs vid förhandlingar inom företaget och kan om anledning därtill finns – omprövas en gång per år.”