Kommunal kräver att lägstlönerna i avtalen höjs i enlighet med märket som sattes i samband med industriavtalet tidigare i år, något arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare säger nej till.

Kommunal har därför varslat om konflikt på avtalsområdena för trädgårdsodling och golfbanor.

– Vi står bakom LO:s samordning och vikten av att alla förbund får igenom låglönesatsningarna, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson.

Arbetsnedläggelsen avser de anställda som under den dag varslet träder i kraft är beordrade att arbeta på en av arbetsplatserna.

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för anställda som inte omfattas av arbetsnedläggelsen.

Det här gäller för varslet

Arbetsgivare som försöker kringgå ovan angivna stridsåtgärder kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Stridsåtgärden bryter inte deras ledigheter.

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess att Kommunal och Gröna Arbetsgivare träffat kollektivavtaleller Elektrikerna återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Vad innebär det för Elektrikernas medlemmar som är uttagna i strejk?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte arbeta. Du kommer bli kontaktad av din avdelning för mer information om vad som gäller.

Det är viktigt att alltid vara kontaktbar om du är uttagen i strejk då strejken snabbt kan blåsas av och du då ska tillbaka till jobbet igen. Dubbelkolla därför att dina kontaktuppgifter stämmer hos Elektrikerförbundet.

En medlem som trots varslad strejk ändå arbetar bryter mot Elektrikernas stadgar och kan därmed riskeras att uteslutas efter prövning av förbundsstyrelsen.

Medlemmar som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna.

Alla medlemmar som strejkar har rätt till skattefri konfliktersättning. Vid sympatiåtgärder gäller förhöjd konfliktersättning som beräknas utifrån medlemmens månadslön. Den förhöjda konfliktersättningen är individuell och beräknas enligt månadslönen x 0,70/22 (avrundat till närmaste högre tiotal kronor = x kr/dag).

Exempel: månadslön 35 000 x 0,70/22 = 1 113 kr. Som lägst har man rätt till 1 000 kr/dag, oavsett om du har en lägre lön.

Källa: Elektrikerna