Martin Berggren, avdelning 31, önskade svar på vad förbundsstyrelsen har för plan för en budget i balans och Bengt-Erik Näslund, avdelning 28, varnade för att så mycket av resultatet bygger på de finansiella intäkterna.

”God ekonomisk ställning”

Pontus Boström, andre vice ordförande, svarade för förbundsstyrelsen och sa att styrelsen ständigt arbetar för att minska kostnader i förbundet, och sade även att Elektrikerförbundet har en god ekonomisk ställning, då det egna kapitalet är förhållandevis högt, närmare 700 miljoner kronor.

Fyra blir tre

Förbundsstyrelsens förslag att banta förbundsledningen från fyra personer till tre, och därmed ta bort posten andre vice ordförande gick till votering, där en majoritet av ledamöterna röstade för förbundsstyrelsens förslag. Den nya storleken på förbundsledningen kommer att börja gälla från det då nuvarande andre vice ordförande, Pontus Boström, går i pension våren 2024.

Nästa punkt på dagordningen är medlemsavgiften.