Sex arbetsplatser runt om i Sverige berörs. Där läggs allt arbete ned från och med 26 maj om ingen lösning på konflikten nåtts innan dess.

Tomas Jansson är biträdande förhandlingschef för Elektrikerförbundet. Han förklarar anledningen till varslet.

– Målarna strider för samma sak som vi gjorde, de har ett jätteangrepp mot sin yrkesutbildning. Deras sak är våras sak. Det handlar om att man måste vara utbildad målare för att arbeta som målare, likasom att man måste vara utbildad elektriker för att arbeta som elektriker.

Tomas Jansson, biträdande förhandlingschef Elektrikerförbundet.

I sitt varsel skriver Elektrikerförbundet även att de uppfattar Måleriföretagens uppträdande ”ytterst märkligt”, då arbetsgivarparten inte överlämnat något förslag till lösning på konflikten, samtidigt som Målareförbundet varit aktiva och lämnat olika förslag till förhandlingslösningar.

”Uppträdandet strider mot den svenska modellen där kollektivavtalsparterna historiskt alltid har strävat efter att träffa kollektivavtal”, skriver Elektrikerförbundet.

Elektrikerförbundets sympatistrejk börjar gälla den 26 maj 2023 kl. 05.00.

Detta gäller

Arbetsnedläggelse

  1. Stridsåtgärden omfattar arbetsnedläggelse av allt arbete som utförs vid arbetsplatser enligt nedan
  • Arbetsnedläggelsen avser de anställda som under den dag stridsåtgärden träder i kraft är beordrade att arbeta på en av arbetsplatserna enligt nedan
  • Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för anställda som inte omfattas av arbetsnedläggelsen.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärden. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. Semester, utbildning, föräldraledighet eller sjukdom som inträffar under tid när stridsåtgärd pågår, omfattas inte heller av stridsåtgärden så länge som frånvaron pågår

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sveriges träffat kollektivavtal eller Svenska Elektrikerförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis.

Dessa arbetsplatser berörs av sympatistrejken

Företag Projekt Ort

  • EITECH ELECTRO AB, Ica maxi, Norrköping
  • ELTEKNIK LD I ÖSTERSUND AB, Gällö Timber AB, Gällö
  • CAVERION SVERIGE AB, Volvo klimattunnel, Göteborg
  • BRAVIDA SVERIGE AB, Värmeverket Fortum Värta hamnen, Stockholm
  • EMIL LUNDGREN AB, Hotell Draken – Clarion Hotell, Göteborg
  • BRAVIDA SVERIGE AB, Eco DC, Falun