– Vi har fått till ett bra avtal, men det satt hårt åt, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson.

Kan du nämna något facket fått igenom i det nya avtalet?
– Turordningsfrågan. Om ett företag har inrättat avdelningar så får man inte göra undantag från turordningen vid uppsägning.

Förklara?
– Om vi tar Bravida som exempel, på sina filialer brukar de dela in elektrikerna i olika avdelningar, som entreprenörelektriker, serviceelektriker och teletekniker. Men i det nya avtalet gäller att om företaget har delat in elektrikerna i olika avdelningar så får de inte vid den filialen göra undantag från turordningen vid uppsägning.

– Vi ville ju att undantag endast skulle kunna göras bland våra medlemmar, men detta är ett viktigt steg i den riktningen.

Något annat du vill lyfta?
– Bland annat har vi fått nya regler kring inlåning och utlåning. När företag lånar ut personal till olika projekt kan man numer bara göra det i ett led, inte i flera steg.

Så ert krav på snittlön för inlånad montör faller?
– Ja, men ansvaret för att betala rätt lön i första led finns redan i avtalet sedan gammalt, och nu när man bara kan låna ut i ett led så löser man ju lönebiten. Det har vi säkrat upp i och med detta. Den man lånar ut måste vara en anställd hos det företaget, så man kan inte dumpa löner som tidigare har skett.

Siffrorna i avtalet

Avtalet är tvåårigt och gäller från 1 maj 2023 – 30 april 2025

Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent. Första årets löneökningar ligger på 4,1 procent och andra året 3,1 procent. Enligt Elektrikerförbundet ger det för en genomsnittlig elektriker en löneökning på cirka 2 600 kronor under avtalsperioden.

Avsättningarna till tjänstepensionen ökar med 0,2 procent, till 1,7 procent (totalt 6,2 procent).

Lägsta löner från:               2023              2024:

1:a året i yrket                    20 490 kr       21 125 kr

2:a året i yrket                    25 159 kr       25 939 kr

3:e året o därefter              28 330 kr       29 208 kr

Servicemontör                   30 060 kr       30 992 kr

Tekniker                              30 709 kr       31 661 kr

Lärling 1-720 h                   15 902 kr       16 395 kr

Lärling 720-                        18 416 kr       18 987 kr

Restid:

1:a året i yrket                    103,72 kr       106,94 kr

2:a året i yrket                    116,21 kr       119,81 kr

3:e året o därefter              124,92 kr       128,79 kr

Servicemontör                   124,92 kr       128,79 kr

Tekniker                              124,92 kr       128,79 kr

Lärling 1-720h                    73,99 kr         76,29 kr

Lärling 720-                        85,36 kr         88,00 kr

OB-ersättning

Vardagar kväll natt             42 kr              43 kr

Sön-helgdag                       115 kr            118 kr

Arbetsfri vardag                 115 kr            118 kr

Storhelg                              197 kr            203 kr

Beredskapsersättning

Vardagar kväll natt             227 kr            234 kr

Lördag-söndag                   590 kr            609 kr

Söndag-måndag 07.00       590 kr            609 kr

Helgdagar                           739 kr            762 kr

Ackord

Penningfaktorn                  167,30 kr       172,49 kr

Brytpunktstillägg                45,39 kr         46,79 kr

Traktamente

Endagsförättning                169 kr            174 kr

Fått igenom provanställningar

Motparten, Installatörsföretagens, kommentarer om det nya avtalet handlar mycket om att man fått igenom visstids- och provanställningar. Kan du utveckla detta?
– Ja, det var deras stora frågor. Deras krav var att införa provanställning i hela Installationsavtalet, men så blev det inte, däremot finns nu möjligheten att provanställa solcellsmontörer i företagsanpassningen för solcellsarbeten.

Hur lång blir provanställningen för solcellsmontörer?
– Enligt lag, sex månader.

Och visstidsanställningar?
– Det gäller lärlingar och vi har testat detta 2016-2018, men det blev aldrig så många. Utan företagen har anställt dem som vanligt. Skillnaden denna gång är att en överenskommelse med den lokala yrkesnämnden krävs för en sådan visstidsanställning på större företag.

Det är en ordning och reda-fråga för oss.

Mikael Petterson

Vad betyder det?
– Om man ska göra en visstidsanställning på lärling så behöver arbetsgivaren kontakta den lokala yrkesnämnden, som består av en person från Elektrikerförbundet och en person från Installatörsföretagen och träffa en överenskommelse. Det är en ordning och reda-fråga för oss.

– Det viktigaste är att så många som möjligt som påbörjat en utbildning till elektriker kan få fullfölja sin utbildning hela vägen och göra klar sin lärlingstid och därmed bli certifierad elektriker.

Vad hände med frågan om rotation, arbete utanför hemort?
– Där har vi avtalat om att överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om rotation ska delges Elektrikerförbundets lokalavdelningar, så vi kommer alltid få reda på när dessa överenskommelser görs.

Stärker individen

Hur stärker det här individen?
– Det här har tidigare missbrukats av många arbetsgivare, inte minst när det gäller utländska arbetstagare, men nu kommer vi att ha bättre koll. Vi kan åka ut och träffa de anställda och säkerställa att allt går rätt till.

– Vi har även avtalat om att utländska företag som befinner sig i Sverige måste förhandla om rotation och arbetstider med våra lokalavdelningar första gången de befinner sig i Sverige. Tidigare har det legat på enskild arbetstagare och företaget. Det här är en fråga om ordning och reda för oss och en viktig fråga för våra medlemmar, men även för Installatörsföretagens medlemmar som annars riskeras att utkonkurreras och tvingas lägga ned sin verksamhet.

Utländska företag som befinner sig i Sverige måste förhandla om rotation och arbetstider med våra lokalavdelningar.

Mikael Pettersson

– Parterna ska också hålla genomgångar gällande avtalets bestämmelser för att stävja felaktigheter inom en månad från att Installatörsföretagen beviljat nytt medlemskap till utländska företag med verksamhet i Sverige.

Ni fick inte igenom allt ni krävde?
– Nej, men det är en förhandling. Det vi har gjort, förutom att få igenom förbättringar för medlemmarna, är att mota bort väldigt många arbetsgivarfrågor som skulle ha inneburit försämringar för medlemmarna.

– Deras krav om att själva kunna utse skyddsombud är helt borta, deras krav om förändring av arbetstidsförläggningen är helt borta, deras krav om att anställa outbildade är helt borta. Och att vi motat bort dessa krav är nästan lika bra som de förbättringar vi fick i avtalet, men något som många glömmer bort. Som helhet är det nya avtalet ett långsiktigt och bra skydd för våra medlemmar.