Det satt långt inne. Det gällande Installationsavtalet löpte ut söndagen 30 april, utan att något nytt avtal tecknats. Då hade Elektrikerförbundet redan skickat hem sin stora förhandlingsdelegation.

”Vi står alldeles för långt ifrån varandra”, kommenterade förbundets förhandlingschef Mikael Pettersson det hela.

Facket var redo för konflikt, men nu har alltså motparten, Installatörsföretagen, gått Elektrikerförbundet till mötes så pass mycket att facket kan ställa sig bakom innehållet i ett nytt avtal.

Mer info om det nya avtalet kommer.