– Jag är jättenöjd, framför allt så är jag otroligt nöjd över att det här är det första avtalet som uppfyller ett av förbundets uppsatta långsiktiga mål som vi tagit på förbundsmötet. I och med att vi nu inför ett deltidspensionssystem, säger Petter Johansson, förbundsombudsman med ansvar för Kraftverksavtalet.

Pensionsavsättningen kommer att öka med 0,2 procent under avtalsperioden, till totalt 6,4 procent. Det är ifrån dessa avsättningar kostnaden för deltidspensionen kommer att finansieras.

Det första avtalet som uppfyller ett av förbundets långsiktiga mål som vi tagit på förbundsmötet.

Petter Johansson

– Än finns det inte så mycket pengar i systemet, men sedan kommer det att möjliggöra för arbetstagarna att från 62 års ålder ansöka om deltidspension, förklarar Petter Johansson.

Löneökningarna följer industrins märke med totalt 7,4 procent under den tvååriga avtalsperioden. Med låglönesatsningarna kommer minimilönen för de anställda under Kraftverksavtalet vid avtalsperiodens slut vara 31 268 kronor.

En mer jämställd bransch

Utöver deltidspensionssystemet lyfter Petter Johansson att det nya avtalet bland annat innehåller fortsatt förhandlingsskyldighet vid entreprenader. För facket handlar det om att kunna kontrollera arbetsmiljö och övriga villkor vid entreprenaderna.

Det är något som har varit svårt att få arbetsgivarparten att gå med på, och som innebär en underrättelseskyldighet för nätägare som inte har egen personal att underrätta facket när de har stora entreprenader.

Petter Johansson framför en byggnad
Elektrikernas ombudsman Petter Johansson är ansvarig för Kraftverksavtalet.

Det nya avtalet innehåller även att flera partsgemensamma arbetsgrupper ska bildas. De handlar om en mer jämställd bransch, bättre arbetsmiljö och säkerhet vid beredskap samt att säkerställa att avtalets paragraf om dygnsvila uppfyller EU:s miniminivå.

Avtalet innehåller även ett stärkt anställningsskydd för gravida.

Vinster för facket

Många vinster för facket i avtalet alltså, men vad har de fått betala? Enligt Petter Johansson handlar det om två punkter som arbetsgivaren fått igenom.

Dels att arbetsgivaren nu kan avsluta en anställning vid uppnådd pensionsålder via brev, istället för som tidigare via en uppsägning. Dels att provanställning i avtalet ökar från fyra månader till sex månader.

Balansen mellan vad vi har gett och vad vi har fått är jag extremt nöjd med.

Petter Johansson

– Men balansen mellan vad vi har gett och vad vi har fått är jag extremt nöjd med, säger Petter Johansson.

Förhandlingarna pågick till ett natten mot fredag. Under dagen har parterna korrekturläst varje paragraf, och vid lunchtid på fredagen tecknades till slut ett färdigt avtal.

– Det har varit långa intensiva och stundtals väldigt tuffa förhandlingar, men jag tycker de har genomförts i en god pragmatisk anda, säger Petter Johansson.