Sedan årsskiftet styrs Hedemora i Dalarna av flera elektriker.

– Det kan vara bra för ledning och kontaktsökande, vi är ju bra på kontakter, säger Lennart Mångs, kommunalråd för Moderaterna i Hedemora, och skrattar.

Han tillägger:

– Nä, men skämt åsido. Kommunfullmäktige ska ju genomsyra hela samhället, så det är väl bra att det finns olika yrkesgrupper i styret, som elektriker.

Förutom Lennart Mångs sitter även elektrikerna Leif Hedlund (C), David Aura (S) och Ulf Carlsson (S) i Hedemora kommunfullmäktige.

Lennart Mångs är kommunalråd för Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande. Han har en bakgrund som elektriker på bland annat dåvarande Elektromontage, dagens Granitor. Där var han även klubbordförande.

Att vara klubbordförande var nyttigt, man får en större förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar.

Lennart Mångs

– Att vara klubbordförande var nyttigt, man får en större förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Allt man lär sig är nyttigt, kunskap är inget tungt att bära på, säger han.

Sedan blev han arbetsledare och bytte fack från Elektrikerna till Ledarna, därefter startade han eget och drev flera firmor, både inom el och mark. Politiken kom han in i runt 2010.

– Jag blev värvad av en kompis som var moderat. Vi brukade fika ihop och hade ungefär samma syn på saker och ting.

2017 valdes Lennart Mångs till oppositionsråd för Moderaterna i Hedemora, det var ett halvtidsarvoderat uppdrag då Moderaterna var i opposition.

Ett nytt styre

Men vid valet 2022 backade Socialdemokraterna samtidigt som Moderaterna gick framåt. Ett nytt styre bildades: Moderaterna och Socialdemokraterna med Miljöpartiet som stödparti.

Hur fungerar det nya styret?

–  Det har börjat bra. Vi är bara i lindan av vårt samarbete, men känslan är bra. På kommunnivå suddas de politiska färgerna ut, de blir inte lika starka som på nationell nivå.

– Vi ser till kommunens bästa. Vilken skola kan vi behålla? Vilka vägar måste vi prioritera? Och så vidare.

Har ni samma syn på arbetsmarknadsfrågor? Tycker Moderaterna till exempel att det är viktigt med schyssta villkor?

– Ja, absolut. Seriösa företag vill inte bli utkonkurrerade av oseriösa företag. Vi har samma syn som Socialdemokraterna där.

Seriösa företag vill inte bli utkonkurrerade av oseriösa företag. Vi har samma syn som Socialdemokraterna där.

Lennart Mångs

– När jag pratar med gamla kollegor, företagare, så tycker de att det är viktigt att ha en bra kontakt med facket, och kollektivavtal, för det blir krångligt att sitta och förhandla med alla anställda var och en för sig, det är ohållbart.

Hedemora kommun

Ligger i södra Dalarna. I kommunen bor cirka 15 500 personer.

Största privata arbetsgivare är Boliden mineral.

Kommunen styrdes under förra mandatperioden av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Sedan årsskiftet styrs nu kommunen av Socialdemokraterna och Moderaterna, med Miljöpartiet som stödparti. Moderaterna har ett kommunalråd på 100 procent, Socialdemokraterna ett kommunalråd på 50 procent.

Elektriker i ledningen

Leif Hedlund är ledamot i kommunfullmäktige och andre vice ordförande för Centerpartiet i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora. Han har varit elektriker, och jordbrukare, i hela sitt liv. I dag är han pensionär, men jobbar fortfarande extra som elektriker.

Har du några tankar om att det är flera elektriker i kommunens styre?

– Det är väl vettigt att de vill vara med och engagera sig och hjälpa till. Elektriker är ofta vettiga människor.

David Aura, ordförande interimsstyrelsen för Elektrikernas avdelning 21, är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna.

Vi elektriker gillar att vara i ledningen.

David Aura

Varför tror du att det är så pass många elektriker i Hedemoras styre?

– Vi gillar att vara i ledningen, kan du skriva, haha. Nä, men jag tror att elektriker träffar mycket folk i jobbet, och på så sätt ofta engagerar sig i olika frågor.

David Aura berättar att det var Leif Hedlund som lärde upp honom till elektriker.

– Vi jobbade på samma firma. Jag känner att han sympatiserar med allt vi i facket tror på, men han är jordbrukare, så det är väl naturligt att han valde Centerpartiet.

Emil håller klubban i Sala

Ett liv i politiken ledde till att Emil Andersson Bleckert som 34-åring valdes till kommunens tyngsta uppdrag. Som fullmäktiges ordförande håller han i dess möten och hanterar demokratifrågor.

– Uppdraget går att jämföra med riksdagens talman, förklarar Emil.

Emil Andersson Bleckert beskriver det som att han är ”född in i politiken”. Båda föräldrarna är aktiva socialdemokrater, och det engagemanget har förts vidare till Emil. Redan som ung tonåring blev han medlem i SSU och Sala arbetarekommun.

Emil Andersson Bleckert
Emil Andersson Bleckert arbetar till vardags på Fridhems elektriska i Sala.

Vid valet 2006, då han hunnit fylla 18 år, fick han för första gången stå med på Socialdemokraternas lista till fullmäktige i Sala. Han kom in på ersättarplats under mandatperioden.

2010 blev han ordinarie i fullmäktige, och fick även uppdraget som förste vice ordförande i presidiet, alltså de som håller i mötena i kommunfullmäktige.

Viktigt att modernisera

Efter valet 2014 blev det maktskifte och Emil Andersson Bleckert valdes till andre vice ordförande. Vid senaste valet, 2022, blev det åter maktskifte i Sala kommun och han valdes till den tyngsta posten i kommunen: ordförande för kommunfullmäktige.

– Jag blev glad när jag fick frågan och det var roligt att bli vald. Jag tror att jag valdes på grund av min erfarenhet, jag har varit med så länge i presidiet.

De ville väl markera.

Emil Andersson Bleckert

Blev det någon omröstning?

– Ja, oppositionen hade en motkandidat, men vi har majoritet så deras förslag gick inte igenom. De ville väl markera.

För hans del är det viktigt att modernisera arbetet i fullmäktige, som i dag är väldigt analogt.

– Till exempel vid närvaro och voteringar så sitter det en sekreterare och ropar upp och prickar av. Det menar jag att vi bör kunna sköta digitalt.

Emil Andersson Bleckert

Ålder: 34

Bor: Strax utanför Sala

Familj: Fru och son

Yrke: serviceelektriker på Fridhems elektriska

Facket: Skyddsombud på jobbet och sekreterare i klubben. ”Jag har varit fackligt ansluten under hela mitt yrkesliv. När jag arbetade som chaufför var jag medlem i Transport, nu har jag gått tillbaka till Elektrikerförbundet igen.”

Fritidsintressen: Countrymusik. ”Jag försöker åka på olika countryevenemang när möjlighet finns”.

En bra arbetsgivare

Till vardags är Emil serviceelektriker vid Fridhems elektriska i Sala. Tidigare har han bland annat arbetat i nio år med att leverera och installera vitvaror. Han har hela tiden varit fackligt ansluten.

I dag är han nyvalt skyddsombud för Elektrikerförbundet på firman och även sekreterare i klubben på företaget.

Vad säger arbetsgivare och kollegor om ditt uppdrag i kommunfullmäktige?

– De har inga problem med det, jag har inte upplevt att det skulle vara något bekymmer. Arbetsgivaren är väldigt bra att ha att göra med.

– Oftast är mötena kvällstid, men är det längre möten som budgetmöten så får jag gå från jobbet och då får jag ersättning för förlorad arbetstid från kommunen.

Sala kommun

Ligger i Västmanland samt Uppland. I kommunen bor ungefär 23 000 invånare.

Största privata arbetsgivare är Metso Outotec Sweden AB

Under förra mandatperioden styrdes kommunen av ett minoritetsstyre bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och det lokala partiet Salas bästa, med Sverigedemokraterna som vågmästare.

Efter valet 2022 styrs kommunen av ett majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Opposition är ett block bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Salas bästa samt Sverigedemokraterna. Därutöver har Liberalerna ett mandat, men tillhör inget av blocken.

Elektriker i riksdagen

Under några hektiska dagar i januari gjorde Elektrikernas Magnus Jeppesen, aktiv i avdelning 5, praktik hos Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg.

– För oss är det viktigt med facklig-politisk samverkan, vi ser att vi har ett behov och lär oss mycket av ett nära samarbete med LO-förbunden, där är praktikplatser ett sätt. Vi får lära känna fler människor och vi kan visa upp hur det politiska arbetet fungerar, vi kommer närmare varandra, säger Damberg.

Magnus Jeppesen och Mikael Damberg
Magnus Jeppsen och Mikael Damberg, en av dem var praktikant.

Praktikplatsen är ett led i den fackligt-politiska samverkan som Elektrikerförbundet har med det socialdemokratiska partiet. Magnus Jeppesens dagar i riksdagen har gett mersmak.

– Det här taggar mig bara ännu mer att arbeta på lokal nivå. Bland annat har jag träffat riksdagsledamöter från Halmstad, de var genuint intresserade av vad jag hade att säga. Vi ska försöka få till ett arbetsplatsbesök på ett bygge i Halmstad.

Magnus Jeppesen

Ålder: 41

Bor: Halmstad

Arbete: Elektriker på Bravida Prenad i Halmstad

Politiska uppdrag: Sitter i kommunfullmäktige i Halmstad för Socialdemokraterna och vald till ordförande för det kommunala bolaget Laholmsbuktens vatten och avlopp AB (LBVA).