Skatt är inget straff. Skatt är civilisation och solidaritet – med sig själv och andra. Skatt är pengar vi har hand om gemensamt för att resurser ska fördelas rättvisare men också mer effektivt.

Det finns de som vill få folk att betrakta skatt som ett straff. Dom har dunkla syften, dessa högerpolitiska aktörer, näringslivets lakejer. Så synd om alla människor som tvingas betala skatt, säger dom.

Men agendan är att fördela välståndet på ett mer orättvist sätt.

För jag tänker snarare, så synd det är om människor i länder där skattekvoten är för låg. Utan omfördelning av samhällets resurser blir orättfärdigheten enorm.

Arbetarklassen görs fattigare, utan lika rätt till utbildning och sjukvård. Kvinnors frihet äts upp av obetalt hemarbete när varken barnomsorg eller äldreomsorg är en självklarhet.

Skatt som straff eller hinder

Det finns ingen hejd på förslag om att sänka olika former av skatter. Politiskt är det i princip riskfritt att i riksdagen driva frågor om allehanda avdrag och nedsättningar. Ingen berättar ju varifrån pengarna ska tas.

Argumenten för dessa skattesänkningar benämner ofta skatt som straff eller hinder. Denna problembeskrivning har politiska syften.

Alternativet till omfördelning skulle ju skapa betydligt större hinder för väldigt många fler människor – än det eventuella “hinder” som själva skatten innebär för några få.

Tanken är i grunden att man betalar efter förmåga och sedan fördelas pengarna utifrån behov genom välfärd.

Alla ska vara med och bidra i vårt svenska skattesystem. Tanken är i grunden att man betalar efter förmåga och sedan fördelas pengarna utifrån behov genom välfärd.

Den som har cancer behöver mer än den som är frisk. För tillfället. Den friske kanske får barn sen, eller drabbas av en arbetsskada. Kanske blir man arbetslös och behöver utbilda sig till något nytt.

Täppa igen hål

Vi vet inte vart livet tar vägen i det här samhället. Ingen vet. Hindren blir höga om skyddsnäten har hål, och man faller till botten.

Det vore djupt orättvist om endast den som har mycket pengar kan känna trygghet när livet tar okända vändningar. Därför borde alla betala skatt efter förmåga.

Idag är det tyvärr mer gynnsamt, rent skattemässigt, att leva på avkastning av kapital än på lön från hårt arbete.

Idag är det tyvärr mer gynnsamt, rent skattemässigt, att leva på avkastning av kapital än på lön från hårt arbete. Det är orättvist. Vi ser även hur rika genom avancerade skatteupplägg struntar i demokratiskt fattade beslut och smiter undan till skatteparadis.

Tyvärr har vi nu en regering som sänkt skatten för höginkomsttagare, till en kostnad om nära 13 miljarder kronor – och dessutom lagt ned utredningen om exitskatt som skulle stoppa skattesmitningen.

Vi måste täppa igen hålen – och återuppbygga det skattesystem som kan finansiera en välfärd värd namnet.