Efter ett extrainkallat förbundsstyrelsemöte beslöt Elektrikerna att ingå i LO-samordningen som bland annat innebär en låglönesatsning för dem som tjänar under 27 100 kronor i månaden, och förbättrade pensionsvillkor och avtalsförsäkringar.

Samtidigt pågår processen att mejsla fram de avtalskrav som förbundet ska driva i vår.

Kraven i LO-samordningen:

Låglönesatsning som bygger på en insamlande modell och ett knä vid 27 100 kronor. Det innebär påslag i kronor för de som tjänar under 27 100 kronor och procent för de över. En modell som ger mer i löneökning till lågavlönade.

Lägsta löner i kollektivavtalen ska höjas mer än lönerna i stort. LO kräver at lägsta lönerna höjs med 115 % av krontalet för de med löner under knät.

Att samtliga ersättningar inklusive semesterlön höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.

Förbättrade villkor i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Transport har uttryckt att de inte kommer att ingå i LO-samordningen.

Lönefrågor i fokus

I början av november hölls en tredagars avtalskonferens med över 100 medlemmar på plats på Rönneberga kursgård utanför Stockholm.

Där debatterades och diskuterades de avtalsmotioner som medlemmar skickat in till den stundande avtalsrörelsen.

Totalt skickades 270 motioner in, varav majoriteten handlade om lönefrågor, inklusive ackordet.

Övriga frågor som medlemmarna önskar förbättra i de nya avtalen handlar bland annat om pension, arbetsmiljö, jämställdhet och ordning och reda ute på arbetsplatserna. 

Datum när avtalskraven växlas:

Installationsavtalet: 14 februari 2023

Kraftverksavtalet: 16 februari 2023

Övriga avtal därefter

Stöttar industrin

Kraven mellan Elektrikerförbundet och de olika arbetsgivarorganisationerna kommer att växlas i mitten av februari och framåt.

Men Märket, industrins normsättande procentsats, kommer inte att vara klart förrän tidigast sista mars.

– Vi har ju att förhålla oss till industrins märke och vi kommer stötta industrin för att det ska bli så bra som möjligt. När vi har ett löneutrymme att förhålla oss till så kommer vi att agera på det, säger Mikael Pettersson.

Då går avtalen ut:

Installationsavtalet: 30 april 2023

Kraftverksavtalet: 30 april 2023

Thyssenavtalet: 30 april 2023

Larm- och Säkerhet med Stanley Security: 30 april 2023

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet: 31 maj 2023

Manpower EL & Tele AB: 31 maj 2023

Radio- TV, -Data, – och Elektronikteknikeravtalet: 31 maj 2023

Sector Alarm (anpassning av lönebilagen): 31 maj 2023

Elektroskandiaavtalet: 30 september 2023