LO:s representantskap har presenterat en rekommendation för gemensamma avtalskrav.

Senast den 9 december ska de enskilda förbundens styrelser besluta och lämna besked om de är med.

Hur många procents löneökning och hur lång avtalsperiod facken ska kräva i förhandlingarna är inte beslutat, det blir nästa steg i samordningen.

– Första åket är avklarat, vi tog oss ned på ett anständigt sätt. Nu gäller att ta sig ned i andra åket och vinna medlemmarnas förtroende. Efter det har vi en samordning, säger Urban Pettersson.

De gemensamma avtalskraven

  • Låglönesatsning som bygger på en insamlande modell och ett knä vid 27 100 kronor. Det innebär påslag i kronor för de som tjänar under 27 100 kronor och procent för de över. En modell som ger mer i löneökning till lågavlönade.
  • Lägsta löner i kollektivavtalen ska höjas mer än lönerna i stort. LO kräver at lägsta lönerna höjs med 115 % av krontalet för de med löner under knät.
  • Att samtliga ersättningar inklusive semesterlön höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.
  • Förbättrade villkor i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Mer till lågavlönade

LO:s 14 förbund med 1,4 miljoner medlemmar har lite olika ingångar och diskussioner föregick dagens överenskommelse.

Förbunden i 6F, där Elektrikerna ingår, presenterade för en tid sedan sitt förslag, ett krisavtal där alla på hela arbetsmarknaden, inklusive städare och vd:ar skulle få lika antal kronor i löneökning.

Det förslaget vann inte gehör hos alla LO-förbund. Istället blev det en låglönesatsning som innebär påslag i kronor för de som tjänar under 27 100 kronor och procent för de över. En modell som ger mer i löneökning till lågavlönade.

– Det här förslaget kan alla acceptera, så utifrån det är det en helt okej kompromiss, även om vi tycker att vårt förslag var väldigt bra.

Så solidariskt som möjligt

Låglönesatsningen berör inte många av Elektrikernas medlemmar?

– Nej, men vi har beslutat att vi ska bära låglönekollektivet så solidariskt som möjligt. Elektrikernas medlemmar blir ändå kompenserade på så sätt att vi får samma procentsats, men krontalet blir högre, eftersom våra medlemmar oftast har högre löner.

Har ni tänkt på hur ni ska möta inflationen?

– Vi har tänkt en massa, men i den här delen av samordningen har vi inte haft med det, eftersom vi inte diskuterat någon procentsats än.

– Men jag kan konstatera att vi är i ett läge som är väldigt speciellt. Det blir en grannlaga uppgift att hitta rätt lönenivå som är tillräckligt stark för att våra medlemmar ska återhämta sin köpkraft och få en reallöneökning, utan att det ökar på inflationen.

Det kan inte bara vara LOs medlemmar som ska bekämpa inflationen

Urban Pettersson

– Samtidigt är det viktigt att se att det denna gång inte handlar om någon löneinflation, utan nu är det sådant som energi, drivmedel, livsmedelspriser och räntehöjningar som är orsaken till inflationen. Och det kan inte bara vara LOs medlemmar som ska bekämpa inflationen, utan fler måste ta ansvar.

– Riksdag, regering, näringslivets toppar och Riksbanken måste även de ta sitt ansvar. Priser och räntor kan inte höjas så mycket så att människor inte har råd med det de behöver eller bo kvar.