En anställd på ett av Icas lager fick inte längre fortsätta som koordinator på utlastningen och gick miste om ett lönetillägg.

Bolaget motiverar omplaceringen med att den anställde har brustit i sitt bemötande av andra anställda.

Bastubadarprincipen

Den anställdes fackförbund, Handels, anser att det var ”en särskilt ingripande omplacering av personliga skäl, som det krävs objektivt godtagbara skäl för”, en så kallad ”bastubadare”.

Eftersom Ica Sverige AB inte har kunnat visa några sådana objektivt godtagbara skäl till omplaceringen är det ett kollektivavtalsbrott, hävdar fackförbundet.

Handels har nu stämt Svensk Handel och Ica Sverige AB i Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott.

Fackförbundet yrkar både allmänt och ekonomiskt skadestånd till sin medlem och ett allmänt skadestånd för egen del.

Principens bakgrund

Bastubadarprincipen härrör från en gammal dom i Arbetsdomstolen från 1978. Domen handlade om en processoperatör på Ortviken i Sundsvall.

Processoperatören hade omplacerats efter att han hade badat bastu på arbetstid. Det blev en domstolssak som slutade med att processoperatören vann i Arbetsdomstolen.

Processoperatören, som hette Mats Åberg, blev senare advokat.