Det hade inte behövt bli så här.

Det var den dominerande känslan jag hade på morgonen efter valet. Det är för tidigt att göra djuplodande analyser, men ett annat valresultat var inom räckhåll för Socialdemokraterna, och kanske hade man nått det om man fokuserat på sitt starka område: välfärden.

Det här är den mest ensidiga valrörelse jag varit med om. Kriminalitet, invandring och elpriser har dominerat den politiska debatten.

Vad gäller elpriserna är det närmast obegripligt att regeringen inte försökte diska av den frågan innan valrörelsen. Från min skånska horisont har de höga elpriserna varit en stor fråga sedan 2020.

För små marginaler

Men det var först i slutet av valrörelsen som dess sprängkraft verkar ha gått upp för den nationella valledningen i Stockholm. Men då hade Moderaterna redan lyckats förvandla den till en av valets huvudfrågor. Med små marginaler finns inte utrymme att göra sådana missar.

Den här frågan kan ha kostat Socialdemokraterna såväl många lokala val i södra Sverige som regeringsmakten.

Den här frågan kan ha kostat Socialdemokraterna regeringsmakten.

Men än mer problematiskt har varit att välfärdsfrågorna kommit så i skymundan. Det har mest handlat om vinster i välfärden.

Det är för all del viktigt, men det är endast en dimension av välfärdsfrågorna och knappast den viktigaste för väljarna.

Väljarnas viktigaste frågor

För de flesta av oss handlar välfärd om sjukvården, skolan, pensionerna, trygghetssystemen och omsorgerna. På alla dessa områden förlorar vanligt folk på en högerregering.

SVT:s vallokalsundersökning visar att sjukvård och skola var väljarnas två viktigaste frågor. På tredje och fjärde plats kom lag och ordning respektive energi och kärnkraft. Flyktingar och invandring kom först på nionde plats.

I de regionala val där Socialdemokraterna fokuserat på välfärdsfrågorna har partiet gjort bra ifrån sig.

När valanalyserna ska göras, skulle jag gissa att man kommer att peka på denna diskrepans mellan de frågor som var i fokus i debatterna och de frågor som vanligt folk faktiskt tycker är viktiga.

Det tycks också som att i de regionala val där Socialdemokraterna fokuserat på välfärdsfrågorna – sjukvårdsfrågorna exempelvis i Skåne och Stockholm – har partiet gjort bra ifrån sig, trots att Moderaterna och SD också här försökt prata invandring, elpriser och kriminalitet.

En kall tid väntar

Men den strategin har på de regionala och lokala planen inte fallit så väl ut som man kunnat vänta, eftersom Socialdemokraterna istället drivit debatten mot välfärdsfrågorna.

Det blev alltså en dyster morgon.

Nu väntar en kall tid med försämringar för vanligt folk, samtidigt som grundläggande demokratiska jämlikhetsvärderingar kommer att ansättas när nu ett parti med rötter i nazism står på trappan till Rosenbad.