– Det handlar om lönefordringar på 8 000-10 000 euro per person, men det är antagligen mycket mer, för de anställningsavtal som gästarbetarna har räcker oftast inte upp till kollektivavtalen, säger Linus Nilsson, ombudsman för Elektrikerna i Luleå.

Företaget som inte betalat ut lönerna till gästarbetarna, metallare och elektriker, är ett danskt företag, Scan facility service, som är satt i rekonstruktion i Danmark.

– De har sagt att lönerna ska betalas ut, men så har de sagt under hela sommaren. Och om företaget är på ekonomiskt obestånd så är ju frågan om det över huvud taget finns pengar att få ut till lönerna, säger Linus Nilsson.

Facebooks bygge i Luleå

Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011, och var då bolagets första satsning utanför USA. Sedan dess har Facebook utökat sina byggnationer i Luleå.

När det nuvarande bygget står färdigt kommer Facebook att ha en verksamhet i Luleå på mer än 100 000 m2 och investerat 8,7 miljarder kronor i staden.

Pålitlig och förnybar el, utan elavbrott sedan 70-talet, och kompetent arbetskraft är enligt Facebook anledningen till att Luleå har valts ut av Facebook för serversatsningen. 

Källa: SVT/EFN

Svårt att organisera gästarbetare

Scan facility är en av underentreprenörerna på bygget i Luleå och är enligt Linus Nilsson att betrakta som ett bemanningsföretag.

– Men Installatörsföretagen har tagit in dem i sin förening, så de är bundna av vårt kollektivavtal.

Linus Nilsson berättar att han och hans kollega från IF Metall har träffat flera av gästarbetarna, som främst är från Polen och Rumänien, men att det varit svårt att organisera dem.

Linus Nilsson
Linus Nilsson, ombudsman Elektrikerna.

– Många är väldigt rädda för att gå med i facket, för de vet att om det kommer fram så är det oftast en enkelbiljett hem, likaså om de ifrågasätter löner och villkor, då är det också en enkelbiljett hem. Så vi har väldigt begränsade möjligheter att hjälpa de här arbetarna.

Även Sveriges radio Norrbotten har rapporterat om ärendet, detta efter att en rumänsk elektriker skrivit till radiokanalen.

”Jag har inte fått lön för två och en halv månads arbete, och skriver till er i desperation och i hopp att lyfta denna fråga”, skriver den rumänska elektrikern till P4 Norrbotten.

Hänvisar till sekretess

När radiokanalen får tag i vd:n för Scan facility så svarar han att han på grund av sekretess inte får uttala sig om löner till de anställda, men att alla ska få betalt.

Elektrikernas Linus Nilsson säger att generellt har Facebooks bygge i Luleå fungerat bra.

– Vi har haft bra relation med de flesta företag på bygget, dock inte med det här aktuella danska företaget.

Industribyggnad utifrån.
En av Facebooks serverhallar i Luleå.