(Längst ned i texten hittar du en lista på vad du ska tänka på)

I Sverige finns det krav på att uppfylla olika standarder om du ska arbeta på en elanläggning utan spänning. Bland annat så skall du ha gjort en spänningslöshetskontroll med en godkänd spänningsprovare innan arbetet påbörjas.

Men det är inte alla spänningsprovare som uppfyller reglerna. Det här upptäckte ett av Elektrikernas skyddsombud i Värmland.

Nu har frågan lyfts i det partsgemensamma Elsäkerhetsrådet, som en viktig fråga för parterna att försöka lösa.

Hade slutat hålla koll på efterlevnad

Det var Elektrikerförbundets arbetsmiljöresurs Sven Höckert som i slutet av förra året fick frågan på sitt bord, efter att ett av förbundets regionala skyddsombud bollat vidare frågan från det lokala skyddsombudet.

Dessa ska hittas när man följer upp verksamheten och bytas ut skyndsamt.

Sven Höckert, arbetsmiljöresurs Elektrikerna

– Jag började titta i de nuvarande reglerna samt den folder som SEF tidigare tagit fram när detta var på tapeten under mitten av 2000-talet, berättar han.

Sven Höckert kunde efter lite efterforskningar konstatera att förbundet sedan dess inte fortsatt att hålla koll på hur de olika företagen som tillverkar mätutrustning hanterat standarden.

Efter en dialog med ett par av företagen som säljer spänningsprovare insåg han att flera av instrumenten på marknaden inte uppfyller dagens standard för spänningslöshetskontroll.

Ska funka även när batteriet är slut

Sven Höckert förklarar att det som är viktigt att känna till är att ett instrument som innehåller batteri för display ska kunna detektera spänning även om batteriet slutat fungera, vilket flera av de kontrollerade instrumenten inte klarade av.

Det krävs att spänningsprovaren uppfyller elstandard EN 61243- serien samt antingen vara märkt enligt detta, eller så ska detta hittas i manualen till spänningsprovaren, för att den ska vara godkänd.

Sven Höckert.
– Jag uppmanar företagen att dokumentera vilka mätinstrument som montörerna ska få använda i sitt dagliga arbete och vid olika kontroller, säger Elektrikerförbundets arbetsmiljöresurs Sven Höckert.

Företagen hade inte koll

Efter det att Sven Höckert tagit reda på vad som gäller gjorde förbundet en kontroll ute hos några av medlemmarnas företag.

På ett av de mindre företagen konstaterade skyddsombudet och ansvarig på företaget att de instrument man använde inte uppfyllde kraven så man behövde ganska snabbt åtgärda detta.

På ett annat mindre företag hade man rätt mätinstrument men ansåg att det var nog mer tur än att man hade haft kontroll på att mätinstrumenten skulle uppfylla specifika krav.

Nu beslöts det att företaget skulle skapa en rutin för införskaffning av nya mätinstrument.

Caverion får tummen upp

Förbundet kontaktade även koncernbolaget Caverion. I samråd med bolagets elsäkerhetssamordnare Henrik Larsson, samt Elektrikerförbundets förtroendevalde Mats Stenborg, så konstaterades det att bolaget redan hade frågan om godkända spänningsprovare med i sitt säkerhetsarbete, samt att de nu beslutat i sitt eget system vilka spänningsprovare som ska köpas in till företaget.

– Sedan kan det finnas lokala hanteringar när något instrument går sönder och montör eller arbetsledare löser det för stunden där det skulle kunna innebära att man köper in en spänningsprovare som inte uppfyller kraven. Men dessa ska hittas när man följer upp verksamheten och bytas ut skyndsamt, kommenterar Henrik Larsson.

Caverions hantering av frågan får tumme upp av Elektrikerförbundets arbetsmiljösamordnare Sven Höckert.

– Det känns positivt att ett bolag nu satt rutiner för detta. Jag uppmanar företagen att dokumentera vilka mätinstrument som montörerna ska få använda i sitt dagliga arbete och vid olika kontroller.

Mats Stenborg

Mats Stenborg, förtroendevald Elektrikerna

Henrik Larsson

Henrik Larsson, elsäkerhetssamordnare Caverion

Viktigt att medlemmar lyfter brister

Sven Höckert lyfte även frågan i Elsäkerhetsrådet som finns mellan Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen, IN.

Där blev de elsäkerhetsansvariga inom IN lika förvånade som de fackliga representanterna att många mätinstrument på marknaden, som ibland marknadsförs som bästa instrumentet och bästsäljare, inte får användas för kontroll att anläggningen är spänningslös innan arbetets påbörjande.

Sven Höckert säger att erfarenheten av frågan om spänningsprovare visar på hur viktigt det är att medlemmar som upptäcker säkerhetsbrister ute på arbetsplatserna lyfter frågan vidare.

– Inom loppet av två veckor hade frågeställningen inkommit, besvarats samt tagits upp i dialog med arbetsgivarnas organisation IN och lyfts i Elsäkerhetsrådet som en viktig fråga att arbeta partsgemensamt om i olika forum. Det här är något som påvisar att vakna medlemmars erfarenhet fort kan lyftas för att säkra andras medlemmars säkerhet.

Tänk på detta om du ska arbeta på en spänningslös anläggning:

  • Din spänningsprovare ska uppfylla kraven utifrån kraven i EN 61243-1, EN 61243-2,EN 61243-3 eller EN 61243-5 samt antingen vara märkt eller så ska detta hittas i manualen till spänningsprovaren.
  • Är du osäker på om din spänningsprovare uppfyller kraven? Gå till din arbetsgivare som får tillse att det kontrolleras, skulle instrumenten inte uppfylla kraven måste arbetsgivaren tillse att en ny spänningsprovare införskaffas.
  • Som elsäkerhetsledare kan du inte tillåta arbete om du inte har gjort en spänningslöshetskontroll med rätt spänningsprovare utifrån ovan.
  • Försök få företagen att upprätta en dokumentation vilka spänningsprovare och mätinstrument som ska användas på företaget, samt att de uppfyller kraven på säkerhet som de ska. Detta så att samtliga montörer blir medvetna om att när de köper eller får ut en ny spänningsprovare måste kontrollera att den uppfyller kraven.