Det var i slutet av april i år som Elektrikerförbundet kontaktade installationsföretaget Lisö El och ljusdesign AB med avsikten att teckna hängavtal med företaget.

– Företaget utför elinstallationer och tillhör vårt avtalsområde, därutöver har de anställda som har uttryckt att de vill ha kollektivavtal, säger Jens Hansson, ombudsman för Elektrikerförbundet i region Mitt.

Men förbundet fick ingen respons alls från företaget, inte ens ett nej. I mitten av augusti ringde Jens Hansson företaget för att få veta hur de ser på utsikterna att teckna ett kollektivavtal med förbundet.

Jens Hansson, ombudsman vid Elektrikerförbundet i Stockholm.

– I samtalet meddelade företaget att de inte hade för avsikt att teckna något avtal med oss, de tyckte att de hade ett bra avtal redan. Dagen efter så skickade jag en förhandlingsframställan till företaget, säger Jens Hansson.

I mitten av september genomfördes så en förhandling mellan parterna. Företaget stod kvar i sin inställning: inget kollektivavtal med Elektrikerförbundet.

– Efter en förhandling har skett kan vi vidta stridsåtgärder för att få till ett kollektivavtal, förklarar Jens Hansson.

Och så skedde. Den 16 november lämnades ett varsel om arbetsnedläggelse och blockad till företaget. Stridsåtgärderna faller ut 29 november om ingen lösning nåtts innan dess.

Företaget har funnits sedan 2007 och har omkring 6-7 anställda elektriker.

Hur kommer det sig att ni inte har haft något ärende på det här företaget tidigare?

– Det är svårt för oss att veta när ett företag startar, vi får ingen information om det. Det är oftast när en av våra medlemmar eller en lärling börjar på företaget som vi får reda på att företaget finns och verkar.

Vad säger medlemmarna på företaget om att förbundet nu varslar?

– De är positiva. De anser att de ska ha kollektivavtal, för då blir de bättre skyddade och får bland annat bättre pensionsavsättningar.