Byggföretagen har gått ut med att alla på Byggföretagens arbetsplatser ska ha deras egen säkerhetsutbildning, Safe Construction, innan man får beträda arbetsplatsen efter 1 juli 2021.

En av underentreprenörerna i Mellannorrland hamnade på ett bygge, och vid kontroll av detta visade det sig bland annat att personalen från ett elföretag fick åka hem och sätta sig bakom datorn för att utföra säkerhetsutbildningen, innan man fick återvända till arbetsplatsen.

Frågan sedan är hur många av våra medlemmar som fått genomföra utbildningen – och hur många som indirekt kan bli avstängda från en arbetsplats.

Sven Höckert, arbetsmiljöresurs Elektrikerna

Denna utbildning är till för att arbetstagarna ska ha ett bättre säkerhetstänk på arbetsplatsen, och vara mer medveten om risker och riskbedömning på arbetsstället, för att minska antalet tillbud och olyckor.

Som arbetsmiljöresurs i Nord för Elektrikerna tycker jag det är positivt att Byggföretagens medlemsföretag tillser att de som befinner sig på arbetsplatsen ska beakta arbetsmiljön. Däremot så tror jag inte detta är något som i allmänhet kontrolleras, vilket byggföretagen ändå sagt att man ska tillse efterlevs.

Frågan sedan är hur många av våra medlemmar som fått genomföra utbildningen – och hur många som indirekt kan bli avstängda från en arbetsplats om samtliga av Byggföretagens medlemsföretag skulle genomföra likvärdiga granskningar av samtliga av sina byggarbetsplatser.

Detta är Safe Construction

Safe Construction Training är byggbranschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Ett godkänt resultat från utbildningen är även ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön.

Den som omfattas av kravet på att bära ID06 måste också ha ett godkänt testresultat. 

Kursen finns på tio olika språk. Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla.

Utbildningen tar cirka 1-2 timmar. Resultatet från Safe Construction Training är giltigt i fem år. Kompetensen är din personliga. Den finns på ditt ID06-konto och gäller även om du byter arbetsgivare.

Läs mer: https://buc.se/safe-construction-training/