Har du fått information om/eller blivit kallad av ditt företag till Byggföretagens säkerhetsintroduktionsutbildning?

I annat fall kan du alltid påminna ditt företag om denna utbildning om de skulle ha missat detta.

Branschorganisationen Byggföretagen (motsvarande vår motpart Installatörsföretagen, fast på bygg- och anläggningssidan) skärper kraven för att vistas på de arbetsplatser som medlemsföretag i Byggföretagen är ansvariga på från och med 1 juli 2021.

Samtliga arbetstagare som ska bedriva arbete eller vistas på dessa arbetsplatser skall ha genomgått en säkerhetsutbildning med godkänt resultat via Byggbranschens Utbildningscenter. 

Målet är att fler gör riskbedömningar och reagerar om det finns arbetsmoment eller faror på arbetsplatsen.

Peter Hjortskog, arbetsmiljöresurs Elektrikerna

Utbildningen är kostnadsfri för berörda och handlar om att öka säkerhetstänket på arbetsplatser. Målet är att fler gör riskbedömningar och reagerar om det finns arbetsmoment eller faror på arbetsplatsen, som man tidigare kanske inte sett eller haft kunskap om.

Något som kan bero på att många arbetstagare inte tidigare fått någon utbildning i att systematiskt göra riskbedömningar av arbetsmoment eller arbetsplatsens utformning innan de påbörjar sitt arbete. 

Tidsåtgång för utbildningen är ca 1 till 2 timmar beroende på tidigare erfarenhet om arbetsmiljö.

Svenska Elektrikerförbundet var med för många år sedan när grunden till denna utbildning togs fram. De är positiva till att byggbranschen nu tagit fram denna utbildning, och att de ställer krav på att alla arbetstagare som är på arbetsplatsen ska ha genomgått denna säkerhetsutbildning. 

Ett ökat säkerhetstänk hos alla yrkesgrupper på byggarbetsplatserna kommer förhoppningsvis bidra till en förbättrad arbetsmiljö och säkrare arbetsplatser, med färre olyckor och högre krav på ordning och reda.

Din arbetsgivare ska tillse att du kan utföra utbildningen under arbetstid. Skulle du istället beordras att genomföra den på kvällstid så anser SEF att arbetstagaren ska yrka övertidsersättning för utbildningen.

När arbetstagaren klarat provet i slutet på utbildningen kan hen välja att plocka ut ett utbildningsbevis eller godkänna att utbildningen registreras på arbetstagarens ID06.

(Detta är frivilligt för arbetstagaren och inget som arbetsgivaren kan beordra).

Läs mer här: Safe Construction Training – Byggbranschens Utbildningscenter