Tycker du att facket har spelat ut sin roll? 
Du kan inte se att där finns något vettigt innehåll.

Facket är bara dyrt, trist och riktigt ointressant 
av dig kommer de inte får en slant. 

Du tänker, Varför ska jag gå med? 
Jag får ändå av alla fördelar ta del.
Nej, du är mer intresserad av att shoppa på Ullared 
eller kanske ge hunden lite extra kel.

Du tänker, Jag behöver inte facket
med arbetsgivaren kan jag själv sköta snacket.

Trygg anställning, bra scheman och den goda arbetsmiljön,
traktamente, rätt till rimliga raster och rätt till lön. 

Dessa saker tar du för givet
Det står väl i lagen, detta är ju självskrivet.

Du känner dig väldigt säker på
allt detta kommer du ju ändå få.

Jag är ledsen att säga det men tyvärr har du fel.
Utan bra kollektivavtal kommer INGET av detta dig till del.

Det här kan vara lite svårt att förstå
men det är mycket viktigt att tänka på.

Dessa förmåner som du tar för givet
det är i kollektivavtalet som de står skrivet.

Det finns inte självskrivna i lagen
och när kollektivavtalet upphör
skulle du kunna förlora allt över dagen. 

Nästan alla förmåner du har idag
är framförhandlade av facket
Dessa förmåner har vunnits efter många hårda slag.

För att få till ett bra kollektivavtal
med fördelar som du kan dra nytta av
finns där vissa grundkrav.

Det är endast när facken har många medlemmar 
som arbetsgivaren inte längre kan dra åt sina svångremmar.

För vet du vad som kan hända om medlemmarna i facket blir för få?
Arbetsgivaren kan sluta att lyssna då.

Om facket inte styrkan i sina medlemmar har 
kan arbetsgivaren säga; höjda löner och traktamenten finns inte kvar.

Tycker du detta låter hårt,
då borde valet inte vara svårt.

Kanske är det dags att rannsaka ditt samvete 
om du vill behålla alla förmåner på ditt arbete.

Vill du även det bättre få?
Min vän det är dags att gå med i facket då.

Ida-Therese Högfeldt

Ida-Therese Högfeldt är fackligt och politiskt aktiv flerbarnsmamma.
Hon tilldelades Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2019.

Bild: Privat