Det säger Rickard Barkensjö, delägare i Ergologik som säljer HAVwear (Hand and Arm Vibration) i Sverige.

Riskerna med att långvarigt utsätta sig för vibrationer från handhållna maskiner och verktyg är väl kända. Lika känt är svårigheten att veta vilka vibrationsnivåer man i praktiken utsätts för under en arbetsdag. (Se Elektrikern 3/21).

Syftet med HAVwear är att underlätta detta genom att visa din vibrationsexponering i realtid och även samlat under dagen. 

”Klockan” kommer tillsammans med en basstation där du loggar in på morgonen, tar på dig ”klockan” och sedan loggar ut på kvällen. Dagens samlade värden registreras, men HAVwear larmar också direkt vid behov.

– Den ger ifrån sig en signal och en form av darrning, vibration, om gränsvärdena överskrids.

Det går exempelvis att koppla ihop det här med ID06, men det har inte varit aktuellt.

Rickard Barkensjö, delägare i Ergologik

Basstationens dator tar hand dagens siffror och med loggad historik går det att följa upp exponeringen av vibrationer över tid. Det går också att hålla koll på vibrationsexponering både på individ- och gruppnivå. 

HAVwear lanserades 2017 av skotska Reactecs och har sålt bra i Storbritannien och USA med över 45 000 sålda system.

Där är ett stort skäl en ekonomisk morot: Företagen kan spara sina anställdas data och därmed slippa framtida stämningar för arbetsskador. I Sverige är uppgiftsdokumentation hårdare reglerat.

Den orangea vibrationsklockan med digital display

Tid, vibrationspoäng, översättningstabeller och mängd. Det är svårt att veta hur mycket skadliga vibrationer man utsätts för under en arbetsdag.

Rickard Barkensjö

Rickard Barkensjö, delägare i Ergologik som säljer HAVwear (Hand and Arm Vibration) i Sverige.

– Därför har det inte visats så stort intresse för den typen av dokumentation för att ”skydda” sig här. Det går exempelvis att koppla ihop det här med ID06, men det har inte varit aktuellt, säger Rickard Barkensjö.

Här har intresset mer varit kring att hjälpa den enskilde arbetaren att kunna hålla koll, menar han. Skanska, PEAB och ytterligare något byggbolag har testat HAVwear.

Alf Hinders, fackligt ombud inom Byggnads, berättar i Tidningen Byggnadsarbetaren om förändringar och positiva reaktioner vid ett test hos Skanska.

– Tigersågen blev det inte många timmar med innan de fick avsluta, när klockan larmade. Då kom frågan hur man kunde lösa jobbet på andra sätt, säger han till tidningen.

HAVwear är programmerad med svenska Arbetsmiljöverkets poängmetod för skadliga vibrationer, men gränsvärdena är justerbara.