Vad innebär arbetsuppgifterna?

– Huvuddragen är att ha personalansvar för anställda på förbundskontoret, samt att vara en länk mellan förbundsledningen och förbundskontoret.

Har det saknats tidigare?

– Det har varit vi fyra i förbundsledningen* som har haft dessa uppgifter tidigare, samtidigt som vi ska göra en massa annat. Så det är en tjänst vi saknat.

Vad kommer det här att kosta?

– Det kommer inte att kosta något, vi omorganiserar oss. Istället för att återbesätta den ekonom som går pension så tillsätter vi denna tjänst.

Vilken typ av person söker ni?

– En person som har jobbat inom folkrörelser och som delar arbetarrörelsens värderingar. Vi söker en person som är duktig på att bygga lag och få folk att samarbeta, men ändå är tydlig i sitt uppträdande.

– Vi har i skrivande stund 26 sökande. Sista ansökningsdag är 2 maj.

* Förbundsledningen består av förbundsordförande Urban Pettersson, förste vice ordförande Louise Olsson, andre vice ordförande Pontus Boström och förhandlingschef Mikael Pettersson.