Den senaste tiden har svensk energiproduktion diskuterats flitigt bland riksdagens företrädare.

Sveriges beredskapsförmåga behöver stärkas. Detta blev särskilt tydligt i denna vinter, då överskottet i norra Sverige inte kunde överföras till södra Sverige.

Bristen i överföringskapacitet, i kombination med de prognoser som pekar på att elbehovet kommer öka ställer Sverige inför en stor utmaning.

Värt att komma ihåg här är dock att Sverige har ett rejält överskott på el, och exporterar en stor andel av elen vi producerar.  

Vi har också pekat på att staten behöver ta ett samlat grepp kring elnätet, för att säkerställa att stamnätet är säkrat mot ingrepp från främmande makt.

Varesig Sverige står inför elbrist, arbetslöshet, ekonomiska kriser eller pandemier måste det offentliga ta ett större ansvar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Det kunna innebära att Svenska Kraftnät tar över drift och underhåll av stamnätet i egen regi. Stamnätet som riksintresse är för viktigt för att lämnas ut i upphandlingskaruseller. 

Vi har sedan länge påtalat för politikerna att elnätet behöver rustas upp och att drift och underhåll av stamnät bör falla in under Svenska Kraftnäts regi.

På samma sätt behöver Sveriges krisberedskap stärkas på fler områden.

Coronapandemin har gjort det tydligt att den vaccinfabrik regeringen Persson 2005 tog initiativ till, men som Reinfeldt sedan stoppade, låg rätt i tiden.

Tyvärr får vi idag betala dyrt för detta misstag, då EU står i beroendeställning till de stora företag som idag inte lyckas leverera enligt plan. 

De senaste årens skogsbränder är ännu ett område där vi haft svårt att hantera de utmaningar Sverige ställts inför.

Regeringen har tagit viktiga steg för att öka samhällets krisberedskap, inte minst genom återinförandet av den allmänna värnplikten – en fråga som LO drivit sedan den avskaffades.

Vi behöver ett starkt samhälle som kan axla ansvaret och backa upp i både samhälleliga och personliga kriser.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag tror på en ytterligare expansion för den allmänna värnplikten för att generellt öka krisberedskapen i samhället, men också som ett sätt att få olika samhällsgrupper att mötas. 

Pandemiåret 2020 visade tydligt att statens ansvarstagande i kristider är fullständigt avgörande för hur landet klarar sig under svåra tider.

Varesig Sverige står inför elbrist, arbetslöshet, ekonomiska kriser eller pandemier måste det offentliga ta ett större ansvar.

Vi har inte råd att tänka kortsiktigt. 

Jag skulle vilja se att nästa valrörelse handlade om de här frågorna. Vi behöver ett starkt samhälle som kan axla ansvaret och backa upp i både samhälleliga och personliga kriser.

Vi kan inte lämna frågan åt marknaden att lösa, för då blir det som alltid de rika som får förtur. 

Jag skulle också vilja lyfta något helt annat här. För någon vecka sedan nåddes jag av två tragiska nyheter. 

Vår norske kamrat tillika LO-ordförande Hans-Christian Gabrielsen har avlidit, bara 53 år gammal.

Jag vill därför framföra våra kondoleanser till Hans-Christians nära och kära, och LO Norge. Er förlust är också vår förlust. Vi är del av samma rörelse och vi delar samma historia. 

Även den tidigare LO-ordföranden Stig Malm gick bort häri dagarna. Vi minns Stig som skicklig förhandlare och provokatör med ett brinnande engagemang för jämlikhet och facklig organisering. 

Porträttbild på Urban Pettersson
   

Urban Pettersson, 
Elektrikerförbundets ordförande

Bild: Gustav Gräll