Det gällande systemet för korttidspermitteringar infördes i våras och gäller fram till årsskiftet. I december är subventioneringsgraden 75 procent, det vill säga företagen kan få stöd för att permittera anställda på upp till 75 procent av arbetstiden.

Nu förlängs möjligheten till korttidspermitteringar till 30 juni 2021, men stödet kommer att mattas av under våren. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att fortsätta ligga på 75 procent. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  

Regeringen, C och L har också kommit överens om att förlänga omställningsstödet. Stödet riktar sig till företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning under krisen jämfört med motsvarande period 2019. Stödet har hittills gått att söka för mars till och med juli. Nu vill regeringen och samarbetspartierna att det även ska omfatta augusti, september och oktober. Som mest kommer ett företag att kunna få 30 miljoner kronor.