Föreningen Arbetarskrivare delar årligen ut ett pris på 5000 kronor till en utvald författare som ännu inte kommit ut med en egen bok.

Kriteriet för stipendiet är att författaren skriver ”med utgångspunkt i arbetslivet och med ett underifrånperspektiv”.

Stipendiekommittén efterlyser texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv, sociala sammanhang och klassfrågor. Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur längre texter som inte tidigare publicerats.

Stipendiekommittén består av författarna Maria Hamberg och Helene Rådberg, samt Magnus Nilsson som är professor i litteraturvetenskap.

Deadline för att skicka in sitt bidrag är 15 januari 2021.

Du kan läsa mer om stipendiet, och om Föreningen Arbetarskrivare, på föreningens hemsida (länk).