Stefan Olivs roll är att utreda och studera vad det finns för samband mellan belastning i arbetslivet och besvär med rörelseapparaten, så som axlarna och nacke. 

Han berättar att det är en riskfaktor att ha ett yrke där arbete ofta utförs med armarna över axelhöjd 

– Det är inte bara att man håller händerna högt, utan också att man utför en rörelse ovanför axlarna. 

– Dels handlar det om positionen på armen, ju högre man håller armen, desto större risk. Dels handlar det om hur ofta man gör den här rörelsen. Om man gör samma rörelse om och om igen. Och det handlar även om kraft, hur mycket man anstränger sig, om man måste ta i hårt.

Försäkringskassan går väldigt mycket efter SBU, så därför är det viktigt att rapporterna är uppdaterade.

Stefan Oliv, ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg

För åtta år sedan, 2012, kom en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), om sambandet mellan arbetsfaktorer och besvär i axel/nackbesvär.

Den gav ett begränsat stöd för ett sådant samband. 

– Sedan dess har det kommit ny forskning och SBU håller på med en ny rapport där bland andra AMM är inblandade, förklarar Stefan Oliv. 

En viktig anledning till att en ny rapport är under bearbetning är den koppling som finns mellan arbetsskadeförsäkringen och SBU:s rapporter. 

– Försäkringskassan går väldigt mycket efter SBU, så därför är det viktigt att rapporterna är uppdaterade. För det finns en del etablerade samband som för oss på AMM är ganska självklara men som man inte hade med i den sammanställningen. Så det kan komma att ändra sig med den nya rapporten. 

Stefan Oliv
Stefan Oliv, ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Stefan Olivs tips till elektriker:

Vad bör en elektriker tänka på för att minska risken för skador i axlar och nacke?

– Det är viktigt att man tänker på att minska den tid som man har armarna över axlarna. Därför är det bra att se till att man har möjlighet att variera sitt arbete. 

– Jag skulle önska att man organiserade arbetet på så sätt att det varierades. Att det planeras så att man kan byta arbetsuppgifter och arbetsställningar. Så att en person inte behöver dra ledningar i taket hela dagen.

Om en person redan har problem med axlarna, vad finns för hjälp att få?

– Till att börja med undvika att under en period belasta armarna för mycket. Om det går: Fortsätta jobba, men försök undvika sådant som att bila hål eller andra tyngre arbetsuppgifter. Det är inte lämpligt. Sedan sjukgymnastik med specifik träning. Blir det mer kroniskt så finns operation för att öka rörligheten.