– Jag ser ju naturligtvis främst hur det ser ut här hos oss. Och generellt kan man väl säga att det är avtal som sträcker sig över flera år, vilket ger en tryggad sysselsättning för företag och anställda, säger Hans-Åke Lampa och fortsätter:

– Dessa avtal är naturligtvis väldigt intressanta för de flesta företag att komma åt, och det leder ofta till att nivåerna blir väldigt pressade. Ibland kan man uppleva att nivån blir orimligt låg.

Han jämför med upphandlingarna i den privata sektorn. 

– Tittar man på industrin eller andra privata aktörer som också handlar upp stora volymer under flera år så har de möjlighet att lägga in andra parametrar än bara prislappen. Det kan man visserligen göra även i en offentlig upphandling, men problemet när man gör det är att det ofta blir överklagat. 

– Det är väldigt svårt att ha med mjuka parametrar i en offentlig upphandling, samtidigt som industrin kan lägga in vilka parametrar de vill. De behöver inte köpa till lägsta pris. I offentliga upphandlingar är det till 99 procent pengarna som styr. 

Hans-Åke Lampa

Det finns exempel där företag som inte skött sig eller klarat av uppdraget ändå måste antas vid nästa upphandlingstillfälle om de har förmånligaste priset.

Hans-Åke Lampa, Installatörsföretagen och Bravida

En annan anledning till de låga anbuden säger han kan vara den snabba utvecklingen i branschen. 

– Vi har ju haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Vi har fått fler lokala företag som blivit allt duktigare, vilket har inneburit att vi är fler som konkurrerar om de här årsavtalsjobben. Det är fler som har kompetensen. 

Men han säger även att han upplever att i dag kan lagen om offentlig upphandling vara en nackdel för kunden, för den upphandlande myndigheten. 

– De får kanske inte alltid det de vill ha, för att de måste köpa det som är billigast. Därför är kravställningen och tydligheten väldigt viktig när man går ut med en förfrågan så att man verkligen får det man vill ha.

Det är inte alltid de som upphandlar i kommunen kanske har rätt kunskap om vad det är man handlar upp.

Emma Elheim Karlsson, vd Hallabro Elektriska

– Exempel finns där företag som haft ett större eller längre uppdrag inte skött sig eller klarat av uppdraget på ett för kunden tillfredsställande sätt ändå måste antas vid nästa upphandlingstillfälle om de har förmånligaste priset.

Högre kompetens hos dem som utformar de offentliga upphandlingarna. Det efterfrågar Emma Elheim Karlsson, vd Hallabro Elektriska

– De borde se långsiktigt vad det ger i slutändan. Det ligger ett ansvar på dem.

Hon förklarar att hennes företag vill värna hållbarhet, såväl vad gäller miljö som arbetsvillkor, och att det därför är konstigt att kommuner kan göra upphandlingar med företag som har sin bas långt från kommunen.

Emma Elheim Karlsson

Elektriker är ett väldigt fint yrke som inte vem som helst kan göra. Det får vi inte glömma.

Emma Elheim Karlsson, vd Hallabro Elektriska

– Hade jag fått önska, så hade jag velat att man hade fått något pluspoäng för att man ger jobb till folk på orten och att man gynnar kommunens invånare på så sätt.

– Det handlar inte bara om att vi ska tjäna pengar, utan det handlar även om ett hållbarhetstänk. Jag vill att vi ska tjäna pengar för att jag ska kunna ha ett bra företag där mina medarbetare trivs och mår bra. Det gynnar inte bara mig, utan även mina anställda, kommunen och näringslivet i stort. Så tänker jag.

Hon säger att priskonkurrensen i de offentliga upphandlingarna är en levande fråga i branschen.

– Det är klart att det är ett bekymmer. Och det är inte alltid de som upphandlar i kommunen kanske har rätt kunskap om vad det är man handlar upp. Det är känslan ibland.

Emma Elheim Karlsson säger att det även handlar om att hålla uppe yrkesstatusen.

– För elektriker är ett väldigt fint yrke som inte vem som helst kan göra. Det får vi inte glömma.