Regionala skyddsombud utses av de fackliga organisationerna och företräder arbetstagare, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte, på arbetsplatser där lokala skyddsombud saknas.

Regeringen och Vänsterpartiet har drivit förslaget som innebär att regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal även om där saknas fackliga medlemmar.

Idag har de endast tillträde där det finns minst en medlem.

Beslutet att avslå förslaget föregicks av en debatt i riksdagen under onsdagen.

En myndighet kan omöjligtvis ha bättre koll ute i arbetslivets kapillärer än de som befinner sig där.

Ali Esbati (V)

Debatten kom mycket att handla om att skyddsombuden som är fackligt utsedda har en för nära koppling till socialdemokratin.

Och att det är fel att utöka en verksamhet innan den utvärderats.

– Systemet har aldrig utvärderats trots att statliga bidrag går till verksamheten. Det är därför vi föreslår utredning innan man kan besluta om eventuell utökning, sa Mats Green (M)

Han ifrågasatte också om skyddsombud är så effektiva eftersom 90 procent av äldreomsorgen fått anmärkningar från Arbetsmiljöverket.

Eftersom det är en sektor med hög facklig organisering och många skyddsombud så borde ju arbetsmiljön vara bra, menade Mats Green.

Socialdemokraternas Johan Andersson hänvisade till åtminstone tio olika utredningar och rapporter som Arbetsmiljöverket gjort om RSO-verksamheten.

Ali Esbati (V) framhöll att den svenska modellens styrka är att parterna tar på sig ansvar.

Man kan ju inte utreda i all oändlighet utan vi måste komma till skott.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

– En myndighet kan omöjligtvis ha bättre koll ute i arbetslivets kapillärer än de som befinner sig där.

Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) deltog i debatten:

– Det finns två statliga utredningar som visar att det förslag jag lägger här skulle göra stor skillnad. Man kan ju inte utreda i all oändlighet utan vi måste komma till skott, sa hon.

Magnus Persson (SD) yrkade avslag på förslaget som det är utformat idag.

– Sverigedemokraterna anser att tillträdesrätten ska gälla på samtliga arbetsplatser oavsett om det finns kollektivavtal eller fackliga medlemmar, sa Magnus Persson.

Sverigedemokraterna vill också att rso ska bytas ut mot arbetsmiljöombud frikopplade från facket. En linje som även näringslivet driver.

Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade ner förslaget.

– Jag beklagar att S inte lyfter den allvarliga frågan om arbetsmiljöolyckor över partipolitiken, sa Mats Green (M)

Ni pratar mycket gott om vikten av bra arbetsmiljö och jag välkomnar ert engagemang. Men i budgetförslaget nämndes arbetsmiljö en gång.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

Alireza Akhondi (C):

– Vi är lyhörda och spelbara att göra saker tillsammans med andra partier. Ta vara på vår utsträckta hand för att hitta konstruktiva lösningar.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) noterade att det fanns flera utsträckta händer och var tacksam för det, men kommenterade också i en replik till Mats Green (M):

– Ni pratar mycket gott om vikten av bra arbetsmiljö och jag välkomnar ert engagemang. Men i budgetförslaget nämndes arbetsmiljö en gång och då handlar det om att lägga ner Myndigheten för arbetsmiljökunskap och ni har tidigare lagt ner Arbetsmiljöinstitutet. Det är dags att gå från ord till handling, sa Eva Nordmark (S).

Niklas Enström, Elektrikernas arbetsmiljöansvarige, var på plats i riksdagshuset för att bevaka debatten om de regionala skyddsombuden.

Elektrikernas arbetsmiljöansvarige Niklas Enström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

– Det som lyste igenom i debatten är okunskapen om är vad ett regionalt skyddsombud gör och hur det ser ut på arbetsplatserna, det finns en enorm okunskap, säger han efter mötet.

Niklas Enström tillägger att de talare som han uppfattade ändå hade kunskap om RSO-rollen var tre: Sverigedemokraternas representant som är före detta aktiv i Byggnads, men som vill frikoppla de regionala skyddsombuden från facket, Vänsterpartiets Ali Esbati, och så arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S).

– Ministern stod upp för de regionala skyddsombuden, och jag sade till henne att vi kommer att stötta och vara behjälpliga för att utveckla det arbetet, säger han.