Brandlarmsinstallationerna ökar, inte minst i alla stora lager- och industrilokaler som växer fram.

Därmed finns behovet av smidigare produkter i långa längder.

Det menar i alla fall Pipelife som släpper sin röda ELQYB 2X1,0 fördragen i röd slang på en K6-trumma. 250 meter fördragen 16 mm-slang med metermärkning.

”Powerflex” kallar Pipelife sin serie fördragna K6-trummor med halogenfria flexrör som är CPR-klassade till Dca och godkända för ingjutning.