MINNESORD

Percy Kindahl 1942-01-11 – 2019-12-09

Under luciaveckan nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår kamrat, kollega och vän Percy Kindahl hade lämnat oss efter en längre tids sjukdom.

Han sörjs närmast av familjen, barn och barnbarn samt av många vänner och kamrater inom fack och arbetarrörelsen.

Percy föddes 11 januari 1942 och växte upp i en genuin arbetarrörelsefamilj, hans far var metallarbetare, medlem och fackligt aktiv i Metall, hans mor var också aktiv inom arbetarrörelsen, bland annat som ordförande i socialdemokratiska kvinnoklubben i Täby.                               

Percy fick chansen att studera och tog en socionomexamen och arbetade inom samhällets sociala sektor. Som född inom arbetarrörelsen blev han politiskt aktiv till vänster inom socialdemokratin. Detta ledde också till att Percy ville söka sig till fackföreningsrörelsen och han omskolade sig till hissmontör.

Han fick anställning hos Thyssen hiss och blev facklig förtroendeman ansluten till Elektrikerförbundet och El-ettan. Han fick sedan flera uppdrag i El-ettan som hissektionens styrelse där han också blev ordförande.

Som hissektionens representant hamnade Percy i El-ettans styrelse där han blev dess ordförande 2005-2007. Percy representerade El-ettan på förbundskongresser, Centrala representantskapet och några år i förbundsstyrelsen.

I Medlemskontakten, El-ettans egen tidning mellan 1945-2007, var Percy redaktör de två sista åren.

När Percy gick i pension fortsatte han att vara aktiv i El-ettans pensionärsklubb, Klubb 67, där han satt i klubbstyrelsen 2011-2014.

Som pensionär var Percy också aktiv i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och var bland annat Klubb 67:s ”vägvisare” då klubben besökte Berlin.

Percy var mycket aktiv i Spanienfrivilligas organisation och varje 1:a maj stod han vid  La Mano- monumentet på Katarinavägen.

Percy var i yngre dagar aktiv inom idrotten, Ishockey, Fotboll och Fri idrott, hans favoritlag var AIK.

Percy blev 77 år och lämnade oss alldeles för tidigt.

Vi ska minnas Percy med värme som en underbar kamrat och vän.

Vi överräcker en röd ros och bevarar Percy i ett ljust minne.

Jan Aspefjord