Vi undertecknande medlemmar i Elektrikerförbundet nominerar Tina Nordling till 1:e vice ordförande för Elektrikerförbundet.

Valet är lika självklart som enkelt.

Tina har en lång facklig bakgrund som förtroendevald, bland annat som skolinformatör och regionalt skyddsombud när hon fortfarande var verksam som elektriker.

Senare som lokal ombudsman på El-ettan, regionsombudsman och förbundsombudsman.

Hon har gjort det mesta som går att göra, från centralt, lokalt till internationellt fackligt arbete, och det är en bredd vi behöver i förbundsledningen.

Medan vår ordförande är ansiktet utåt så fungerar en vice ordförande mer internt. Dennes uppgift är att ena och organisera förbundet.

En fråga som engagerat Tina är hur vi som förbund arbetar för att få in fler kvinnor i branschen, där var hon med och startade upp vårt kvinnliga nätverk ”ELQvinnorna”.

Tina var även med och drev den ungdomsutredning som lade fram en kongressrapport som låg till grund och inspiration till ungdomsarbetet i förbundet där bland annat Unga Elektriker kom fram.

Med sitt stora hjärta och välfyllda kunskapsbank kommer hon vara med och leda vårt förbund med de fackliga värderingarna som viktigaste ledord.

Arbetsmiljö- och elsäkerhet är de frågor hon senast drivit, något som varit väldigt uppskattat av oss som lokalt jobbar med dessa frågor. Tinas långa erfarenhet som förhandlare och ledare kommer väl till pass i förbundsledningen.

Uppdraget som 1:e vice ordförande är inget som man ska ta lätt på.

Medan vår ordförande är ansiktet utåt så fungerar en vice ordförande mer internt. Dennes uppgift är att ena och organisera förbundet.

Vi måste jobba med vår demokrati och se till att vara ute mer på arbetsplatserna för att träffa medlemmar och värva fler, för det är där vår styrka ligger. 

Vi måste jobba med vår demokrati och se till att vara ute mer på arbetsplatserna för att träffa medlemmar och värva fler, för det är där vår styrka ligger.

På frågan om varför Tina ställer upp i valet av vice ordförande så svarar hon själv:

”Jag har flera gånger sagt att jag inte är intresserad av att sitta i ledningen eftersom jag vet vilket tufft uppdrag det är och att det är viktigt att ha medlemmarnas förtroende.

Det som fick mig att vända var att flera medlemmar helt oberoende av varandra hörde av sig och tryckte på vad de tyckte jag skulle kunna tillföra till Elektrikerförbundet och dess medlemmar. Det var min breda kunskap inom flera områden, men också min förmåga att jobba i lag. Att få alla att jobba åt samma håll och mitt raka, tydliga sätt.

De lyfte att de tycker att min ledarstil skulle vara bra för förbundet. Inte minst den erfarenhet och de kontakter jag fått genom åren skulle gynna Elektrikerförbundet. Med dessa medlemmars förtroende, så kan jag inte tacka nej helt enkelt. Elektrikerförbundets medlemmar är viktiga för mig.”

Vi är glada att Tina ställer upp för förbundets bästa och vi nominerar henne till 1:e vice ordförande i Svenska Elektrikerförbundet.

Några av uppdragen Tina haft i Elektrikerförbundet:

 • Ledamot i klubbstyrelsen: 1986 – 1995
 • Ledamot i el-ettans ungdomskommitté: 1987–1991
 • Ledamot i avdelningsstyrelsen: 2001 – 2003
 • Skyddsombud i klubben: 1995 – 1998
 • Huvudskyddsombud: 1998 – 2000
 • Regionalt skyddsombud: 2001 – 2016
 • Elsäkerhetsrådet: 2011 – nu
 • Lokalombudsman: 2002 – 2016
 • Regionchef: 2012 – 2016
  Centralombudsman: 2016 – 2019
 • El-behörighetsutredningen där hon suttit med när man gjorde om el-lagstiftningen.
 • Ansvarsområden:

– ELY
– Elsäkerhet
– Arbetsmiljö
– Tjejträffar
– Standardisering, nationellt och internationellt
– Larmavtalen

 • Erfarenenheter:

– Avtalsrörelse
– Förhandlingar
– Kvinnliga nätverket (ELQvinnorna)
– Ledarskap
– Samordning
– Medlemsvärvning

Undertecknat:

Adam Grönlund, Anders Ericson, Andreas Hillring, Anders Kristiansson, Anders Qvennerstedt, Ari Pylväinen, Benny Rosengren, Casper Flory, Christine Svedjestrand, Christoffer Bekil Winell, Christopher Daun, Claes Bruzelius, Claes Thim, Daniel Eriksson, Dan Ljungqvist, Dylan Färemark, David Johansson, Daniel Lundin, David Linderoth, Daniel Pettersson, Elin Fagerlind, Emil Johansson, Fredrik Edelbrink, Firas Mansoor, Fredric Lundahl, Fredrik Hallberg, Göran Söderlund, Henrik Möllerskog, Håkan Kaneteg, Ingrid Blom, Jan Aspefjord, Jens Hansson, Joel Hillring, Joel Nyberg, Johan Blom, Johan Larsson-Hytte, Johnny Ekdahl, Karl Löfvenberg, Karolina Dahl, Klas Lekberg, Kjell Löfvenberg, Lars Sundbom, Lennart Fogeby, Linn Söberg, Mikael Lundin, Mats Eriksson, Niklas Fritz, Nils Thorsell, Pierre Landin, Per Söderlund, Peter Jönsson, Peter Karlsson, Ronny Wenngren, Sebastian Munoz Moreno, Simon Kihl, Staffan Holmertz, Stefan Jeppsson, Tomas Gustafsson, Torkel Svensson, Ulf-Göran Nilsson, Ulf Holmgren, Åke Gustafsson, William Darlöf

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.