Labbet som byggts i Västerås är en av de största satsningarna ABB gjort i Sverige på senare tid och här ska utföras provningar och certifieringar av koncernens lågspänningsprodukter upp till 1000VAC, 1500VDC och med strömmar upp till 20 000 A.

Användningen av lågspänningsprodukter skiftar allt mer till att vara inom förnybar energiproduktion, främst vind och sol, vilket ställer nya krav på provning och därmed ändrad prestanda på provningsresurserna, menar ABB. 

– Vi är mycket glada att ha ett labb där vi effektivt kan prova våra produkters maximala prestanda och kontrollera produkternas slitstyrka och livslängd vid olika typer av hård belastning, säger Espen Mathisen, labbchef på nya ABB Low Voltige Laboratory.

På de 1200 kvadratmeterna finns möjlighet att prova upp till 68 produkter samtidigt och labbet i Västerås kommer att vara en central del i utveckling och underhåll av ABB:s produkter globalt. 

Och om du undrar så, ja, byggnaden är utrustad med solceller på taket för att förse labbet med en del av elkraftbehovet. Man har också en egen anslutning till 130kV-nätet som är i storlek med anslutningen för en hel stadsdel.