Under den senaste tiden har vi från Elektrikerna personligen delat ut yrkesbevisen från ELY till de elektriker som fullgjort sin lärlingstid.

Jag fick ännu en gång träffa medlemmar, de har redan avklarat vår fackliga introduktionsutbildning EL Intro, för att räcka över yrkesstoltheten direkt.

Nu kan ni titulera er elektriker med yrkesbevis!

Lycka till i fortsättningen säger vi till Simon Bengtsson (mitten) och Jon Nilsson (till höger) som jobbar på Caverion Borås, här flankerade till vänster av kollegan tillika medlemmen Axel Bergqvist.