Produkten heter P-MIX och används för permanent hårborttagning.

Det svenska försäljningsföretaget heter IPL Specialisten Sverige AB och säljer ett antal olika typer av lasrar till svenska skönhetssalonger.

Det var i mitten av september som Tullverket kontrollerade ett kolli innehållande lasern P-MIX på väg mot IPL Specialisten.

Tullverket kontaktade Elsäkerhetsverket för bedömning som i sin tur beslöt om ett omedelbart försäljningsförbud av lasern.

Elsäkerhetsverkets inspektion visade bland annat att produkten saknade såväl säkerhetsinformation som bruksanvisning. Därutöver var produkten märkt med 220 V, trots att produkter avsedda för användning i Sverige ska vara anpassade för och märkta med 230V AC.

Elsäkerhetsverket har nu beslutat, i enlighet med elsäkerhetslagen, att produkten varken får säljas, skänkas bort eller på annat sätt överlåtas.