MINNESORD

Ibland nås man av tråkiga besked. Ett sådant var att vår medlem och kollega Per Lundström lämnat oss den 1 april efter en längre tids sjukdom.

Per föddes den 7 juli 1939 och skulle i sommar fyllt 80 år. Han växte upp på gården Fiskartorpet i Botkyrka och där bodde han permanent till för några år sedan då han flyttade till Botkyrkas mera centrala delar. Torpet fanns dock kvar som sommarbostad.

Per utbildade sig till elektriker och började tidigt på 60-talet vid AEG, ett av de större installationsföretagen i Stockholm på den tiden. 1980 hette företaget Elia efter en omorganisation, för att senare bli Elektrobyrån.

Per blev tidigt fackligt aktiv och hamnade i klubbstyrelsen. Per var även politiskt engagerad där han fanns på vänsterkanten.

1971 invaldes Per i El-ettans styrelse i samband med införandet av nya Installationslistan. Per var många år El-ettans representant i Riksavtalsförhandlingarna. Arbetet i El-ettans socialkommitté var ett annat område som intresserade Per.

Genom sin fackliga aktivitet såväl inom klubb som avdelning var han också ombud på många av förbundets kongresser och Centrala representantskap.

1997 anställdes Per som ombudsman på El-ettan där hans arbetsuppgifter blev att handha den fackligt sociala verksamheten och arbetsmiljöfrågorna. Löneförhandlingar var också ett område som Per hade på sin lott. Per gick i pension 2004.

Vi minns Per som en stark profil inom El-ettan, en lojal facklig företrädare som ställde upp för medlemmarna och bidrog med ett god kamratskap.