Flygbild på ett kraftverk vid vatten.

Unipers anläggning i Hjälta utanför Sollefteå.

– Till sist fanns det bara en leverantör kvar av sådana här tjänster i Norrland: One Nordic. Det ledde till en asymmetri i maktbalansen. Vi riskerade att hamna i en situation där de dikterade alla villkor, och vi inte hade så mycket att sätta emot, berättar Johan Andrén, kommunikationschef vid Uniper.

Så Uniper började skissa på att ta in underhållet under egen flagg. Peter Balogh, chef för Unipers norrländska kraftverk, ledde projektet.

– En stor del var att vi skulle kunna nyttja den kunskap vi redan hade tillsammans med den kunskap som fanns hos One Nordic. En styrka var att få in kunskapen hos dem som arbetade ute på anläggningarna. Att vi skulle ha samma målbild. Att få det vi beställer.

Nu vet vi att vi har vår egen personal på plats och då ökar säkerhetsfokuset även på det som görs av andra.

Jonas Andrén

Vid halvårsskiftet 2014 gick 44 anställda vid One Nordic över till det som i dag är Uniper genom en verksamhetsöverlåtelse.

Då hade dåvarande Eon arbetat med organisationsförändringen i ett och ett halvt års tid.

– Det handlade om allt från att anpassa organisation, arbetssätt och system till att lösa hur vi skulle sammanfoga två olika företagskulturer till en, berättar Peter Balogh.

Nu, några år efter organisationsförändringen konstaterar Jonas Andrén och Peter Balogh att insourcningen föll väl ut. Såväl strikt ekonomiskt som när det handlar om arbetsmiljö och miljö.

– De direkta kostnaderna har blivit bättre och bättre. Vi har fått en samsyn om vad som ska utföras ute på anläggningarna, en bättre dialog och hantering av hur man ska utföra underhållet, säger Peter Balogh.

I dag har Uniper utökat antalet anställda i underhållsavdelningen i norr från 44 till 52. Trots detta har insourcningen varit ekonomiskt lönsam.

Även säkerhet och arbetsmiljö har stärkts efter insourcningen.

Från vårt perspektiv har det här varit en framgångssaga.

Jonas Andrén

– För oss är arbetsmiljöfrågan väldigt viktig, och vi känner att vi har fått ett fastare grepp på den. Även när det gäller andra aktörer som arbetar på våra anläggningar, för nu vet vi att vi har vår egen personal på plats och då ökar säkerhetsfokuset även på det som görs av andra, säger Jonas Andrén.

När det handlar om miljöaspekten förklarar Jonas Andrén att i och med den förbättrade kvaliteten på underhållet av anläggningarna reduceras miljörisker som oljeläckage.

– Från vårt perspektiv har det här varit en framgångssaga, säger Jonas Andrén.

– Så är det. Vi är väldigt nöjda, med hur det faktiskt blev. Väldigt, väldigt nöjda. säger Peter Balogh.

Fakta: Uniper

  • 2001 köpte tyska Eon majoriteten i Sydkraft. 
  • 2004 köpte bolaget Graninge.
  • 2005 bytte båda dessa företag namn till Eon.
  • Den 1 januari 2016 delades den globala Eon-koncernen i två fristående bolag: Eon och Uniper.
  • När Eon-koncernen delades tog Uniper över vattenkraften och den svenska delen av kärnkraften.

I dag har Uniper 76 stycken hel- och delägda vattenkraftverk runt om i Sverige, från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, och står för 12 procent av landets samlade vattenkraftsproduktion. I genomsnitt produceras 8 terrawattimmar per år.

Totalt har Uniper 165 anställda vid de svenska vattenkraftsverken.

Globalt är Uniper verksamt i fler än 40 länder och har 12 000 anställda.