• Foto: Chris Smedbakken

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har bedömt att Statementfestivalen som arrangerades i Göteborg i somras hade diskriminerade marknadsföring. Däremot har inget person diskriminerats.

I somras hölls Statement-festivalen i Göteborg. En festival som i sin marknadsföring endast välkomnade ”icke cis-män”*. Endast transpersoner, icke-binära samt kvinnliga besökare och artister var välkomna. Detta som en reaktion mot de sexuella trakasserier som ägt rum på festivaler i Sverige de senaste åren.

Elektrikerförbundet var som enda LO-förbund samarbetspartner under Statement-festivalen. Förbundet sponsrade festivalen med 100 000 kronor, och deltog i arrangemanget genom Elqvinnor.

LÄS ÄVEN: Det här är vårt statement – det här är bara början”

Det faktum att inte cis-män sades vara välkomna på festivalen gjorde att Diskrimineringsombudsmannen, DO, inledde en tillsyn. Veckan före jul meddelade DO sitt beslut. Av detta framgår att DO anser att marknadsföringen inför festivalen innebar en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

Däremot ger utredningen inte stöd för att någon person har diskriminerats i samband med festivalens genomförande. Det senare då det i samband med inträdet inte gjordes någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön.

Samtidigt hänvisar DO till praxis från EU-domstolen där det framgår att uppgifter och offentliga uttalandet som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund (i detta fall cis-män) från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering.

Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada.

Därmed är DO:s slutsats att föreningen Statements agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet.

LÄS ÄVEN: TV+BILDSPEL: Häng med på Statement-festivalen!

Per-Håkan Waern, förste vice ordförande i Elektrikerförbundet, säger att DO:s beslut är en juridisk tolkning som förbundet får acceptera. Men han ställer sig ändå frågande.

– Normalt sätt brukar man säga att positiv särbehandling inte är diskriminerande. I en manligt dominerad bransch så kan man särbehandla kvinnor för att få in fler kvinnor i branschen, och det innebär inte att männen blir diskriminerade. Och då är frågan: varför kan man inte tillämpa det synsättet i det här fallet?

Per-Håkan Waern står fast vid att förbundets medverkande under Statement var rätt.

– Vi ville vara en del av en positiv förändring, men vi kunde aldrig tänka oss att det skulle vara diskriminerande. Vi har lång väg kvar att gå innan det här samhället har förändrats och sätter fokus på rätt saker. Att man hamnar i juridik när vi egentligen borde prata om kultur och normer och vara mer normkritisk. Det blir fel debatt.

LÄS ÄVEN: Elektrikerförbundet sponsrar Statement med 100 000 kronor

Han ställer sig också frågande till det på vissa håll starka motståndet mot Statement.

– De som driver de här frågorna om att män är diskriminerade, var stod de och tog fajten när människor blev kränkta, bara för att man råkar ha ett annat kön?

*Med cis-person avses en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och upplevda kön.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se