• Bild: Pixabay/Montage (Bilden har inget samband med texten)

DEBATT

”Det går inte att lita på utbildningsbevisen som utfärdas av oseriösa aktörer. Människor riskerar att utsättas för livsfara”, skriver Gustaf Gedda och Håkan Carlsson.

Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Tyvärr finns det en baksida: lycksökare lockas till byggbranschen i tron att kunna göra snabba affärer. Om vi ska klara av att rusta landet för framtiden måste branschen vara attraktiv, sund och säker.

Ställningskonstruktioner i byggbranschen har skapat stora rubriker under 2018. Mellan 2013–2017 anmäldes totalt 1026 olyckor i samband med byggnadsställningar.

De vanligaste felen vid ställningsolyckor är att ställningarna inte är byggda för de laster de kan utsättas för; att infästningarna inte är beräknade eller för få för att tåla vindlaster och att felaktiga beräkningar gjorts.

Det kan även vara så att andra än ställningsbyggarna gjort ingrepp i konstruktionerna.

LÄS ÄVEN: Fejkkurser för ställningsbyggare – ett utbrett problem

För att få bygga en ställning upp till nio meter krävs en allmän utbildning med rekommenderad utbildningstid på minst 16 timmar.

För den som vill bygga mer komplicerat krävs en särskild utbildning på minst 80 timmar. För väderskydd krävs att man genomgått en tilläggsutbildning på 32 timmar med krav på förkunskaper från särskild utbildning om ställningar.

Tyvärr förekommer det ställningskurser som bedrivs på några få timmar. Det har hänt att elever som skrivit prov fått reda på svaren innan provtillfället. Det har även rapporterats om aktörer som utfärdar utbildningsbevis till personer som helt saknar kunskaper i ställningsbyggande.

Det går inte att lita på utbildningsbevisen som utfärdas av oseriösa aktörer. Människor riskerar att utsättas för livsfara: ställningsbyggarna själva, byggarbetarna som befinner sig på arbetsplatsen där ställningen uppförts, men också tredjeman som passerar förbi en byggplats.

Så här kan vi inte ha det i vår byggbransch.

För att råda bot på detta anser vi att:

• Utbildningsgivare för de kravställda utbildningarna måste kvalitetssäkra att personer som får utbildning också kan det man utbildas till.

• Idag ställer Arbetsmiljöverket krav på vilka kunskaper en ställningsbyggare ska ha, men det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera ställningsbyggarnas kunskaper. Vi är beredda att ta vårt ansvar i detta, dock anser vi att Arbetsmiljöverket bör ansvara för att kontrollerna av utbildningsgivare görs. En kontrollfunktion måste därför till för att säkerställa att ingen tummar på reglerna.

• Arbetsmiljöverket behöver ges rätt att ingripa mot dem som missköter sig.

LÄS ÄVEN: Därför rasade byggnadsställningen i Göteborg

Alla bär vi ett ansvar. Det finns utbildningsgivare som Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads rekommenderar och som godkänts av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). BYN finns till för att kvalitetssäkra utbildningar i byggbranschen.

Om vi ska klara utmaningen att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver våra byggarbetsplatser vara säkra – för alla.

Bara så skapar vi en byggbransch som är attraktiv, sund och säker.

Gustaf Gedda,
arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier

Håkan Carlsson,
kanslichef Ställningsentreprenörerna